Cultură

O cultură vie, deschisă și inovatoare este cel mai bun promotor al valorilor și principiilor în care credem și pe baza cărora vom construi viitorul nostru și al copiilor noștri. Deschiderea nu reprezintă un adversar al tradiției, ci doar o etapă necesară într-un construct identitar viu. Cultura este identitate în măsura în care reflectă în mod corect, fără derapaje ideologice, istoria, tradiția, mentalitatea, dezvoltarea, inovarea și influența comunităților. Doar dacă
vom întări aceste comunități pe baza culturii împărtășite vom putea construi un viitor mai bun în România. Cultura joacă un rol central în structurarea, reglarea și susținerea relațiilor comunitare, generează coeziune socială, întărește sfera publică și discernământul cetățenilor, crește calitatea educației și contribuie la combaterea sărăciei și la garantarea egalității de șanse.
Ne asumăm abordarea transdisciplinară a culturii și prioritizarea ei. Încurajăm formarea legăturilor dintre cultură și alte sectoare: relațiile cu planificarea spațială, legislația mediului, conservarea naturii, educația, sănătatea, bunăstarea și sportul. Considerăm că patrimoniul cultural şi industriile creative sunt resurse excepționale, care, printr-o gestionare responsabilă, adaugă comunităţii plus valoare economică, socială şi culturală.

Rezultate căutare