Amenajare și planificare teritorială, infrastructură, urbanism și construcții

PLUS dorește un proces de dezvoltare a teritoriului României simplificat, transparent, eficient, modern și planificat prin racord constant între domeniile sale conexe.
Mediul construit, de la scara teritoriului și până la scara celor mai mici așezări umane, trebuie refuncționalizat prin racordarea cadrului de abordare a dezvoltării și planificării la baze europene. Propunem reformarea profundă a legislației de urbanism și amenajarea teritoriului cu toate actele sale normative, prin modernizare și adaptare la necesitățile impuse de dezvoltarea accelerată a României, la revoluția tehnologică actuală și la schimbările climatice.

Rezultate căutare