Agricultură și dezvoltare rurală

Zonele rurale dețin un potențial extraordinar de creștere strategică pentru România, care trebuie valorificat asigurând coerenţa între agricultură, mediu, economie și dezvoltare rurală.
Îmbinate strategic, sectorul agricol și mediul rural pot să ofere elemente importante pentru o viață de calitate celor ce trăiesc în mediul rural (peste 45% din populația României), ceea ce poate aduce o contribuție mai mult decât semnificativă la creșterea calității vieții în urban. În mediul rural putem dezvolta un sector agroalimentar durabil, inovativ și competitiv, centrat pe prelucrare și exportul de produse cu valoare adăugată ridicată, contribuind astfel la asigurarea securității alimentară la nivel național și la impunerea României ca jucător competitiv important în comerţul agroalimentar european și internațional.

Rezultate căutare