Siguranța cetățeanului

Obiective: 

 • Dezvoltarea capacității instituționale de a consolida un climat de siguranță a cetățeanului prin combaterea eficientă a infracțiunilor contra persoanei și patrimoniului.
 • Intensificarea și eficientizarea acțiunilor care să aibă ca finalitate prevenirea și combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și criminalitate organizată transfrontalieră.
 • Îmbunătățirea capacității de exercitare a autorității în scopul asigurării și menținerii, la nivelul întregii societăți, a climatului de legalitate și respectare deplină a drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului și al recâștigării încrederii cetățenilor. Pentru atingerea acestui obiectiv se impune optimizarea funcțională a structurilor de ordine și siguranță publică, îmbunătăţirea proceselor decizionale, gestionarea eficientă a resurselor umane, logistice şi financiare.

Direcții de acțiune:

 • Creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică în beneficiul cetățeanului, în principal prin: reconsiderarea rolului și atribuțiilor componentelor de proximitate și din mediul rural ale poliției naționale și a volumului resurselor alocate acestora; integrarea structurilor de poliție locală în strategia de ordine și siguranță publică sub coordonarea și conducerea poliției naționale.
 • Implementarea unor programe eficiente de creștere a rolului activ al comunității și cetățeanului în asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, eficientizarea sistemelor de prevenire în scopul anticipării amenințărilor, prevenirii, depistării și urmăririi infracțiunilor grave. Dezvoltarea activităților de prevenire a traficului de persoane, implicarea societății civile, a instituțiilor și specialiștilor de la nivel național și local, concomitent cu intensificarea cooperării internaționale și facilitarea participării victimelor traficului în cadrul procedurilor judiciare.
 • Eficientizarea activității de combatere a infracțiunilor contra persoanei, a patrimoniului, precum și la regimul armelor, munițiilor și substanțelor interzise.
 • Creșterea nivelului de siguranță rutieră, feroviară, navală și aeriană.
 • Creșterea capacității de intervenție și a mobilității structurilor de ordine și siguranță publică, în vederea asigurării unei reacții rapide și eficace, inclusiv îmbunătățirea radicală a funcționării coordonate a sistemului integrat de gestionare a situațiilor de urgență (112).
 • Intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, contrabandei și a infracțiunilor la regimul silvic.
 • Identificarea și destructurarea rețelelor infracționale specializate în traficul de persoane și migranți, traficul de arme,     muniții și substanțe interzise.
 • Extinderea rețelei privind schimbul securizat de informații ale Europol, pentru toate structurile competente implicate în lupta împotriva criminalității organizate pentru identificarea și destructurarea rețelelor infracționale precum și pentru consolidarea capacității de combatere a criminalității transfrontaliere.
 • Asigurarea și menținerea unui nivel înalt de supraveghere și control la frontieră.
 • Reproiectarea sistemului de formare profesională și a cadrului normativ incident sistemului de recrutare, selecție și promovare a resurselor umane, potrivit nevoilor instituționale. Îmbunătățirea și aplicarea consecventă a cadrului normativ privind evoluția în carieră, integritatea, regimul recompenselor și sancțiunilor disciplinare, mecanismele de prevenire și sancționare a faptelor de corupție. Reconsiderarea sistemului de măsurare a performanței profesionale în sensul stabilirii unor criterii cât mai realiste și obiective, care să fie cu adevărat în măsură să stimuleze performanța.
 • Creșterea calității serviciilor, reducerea birocrației și simplificarea procedurilor administrative prin implementarea unor instrumente moderne de lucru și dezvoltarea infrastructurilor IT&C astfel încât să faciliteze interoperabilitatea bazelor de date și a altor sisteme. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a serviciilor publice prestate de structurile Ministerului Afacerilor Interne. Optimizarea raportului între resursele umane, logistice și financiare alocate, în funcție de volumul și complexitatea activității.
 • Îmbunătățirea comunicării publice, interacțiunii cu mass-media, intensificarea campaniilor de comunicare publică.
 • Optimizarea funcțională și extinderea utilizării componentei de analiză a informațiilor, la nivel operațional, tactic și strategic.