Glosar de termeni

Dezvoltare durabilă

Totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.

Detalii

Dezvoltare durabilă   Obiectivele ONU  de dezvoltare durabilă


Coridor ecologic

Coridoarele ecologice sunt "punți de legătură" între ecosisteme și habitate pentru care este necesar un anumit grad de coeziune. Prin conectarea unor habitate fragmentate, viabilitatea speciilor de floră și faună este îmbunătățită prin:

  • lărgirea habitatelor, ajutând de pildă speciile să găsească hrană suficientă,
  • dispersia exemplarelor tinere,
  • repopularea unor habitate "goale"

Din cauza schimbărilor climatice, limitele habitatelor viabile pentru o anumită specie se modifică continuu. De aceea este important ca speciile să poată migra pe distanțe suficient de lungi. Habitatele și coridoarele dintre ele formează rețele ecologice, protejate de o zonă tampon, în care activitățile umane sunt limitate ca intensitate și tipologie.

Exemple de zone unde nu au fost asigurate coridoare ecologice și au apărut probleme grave: masivele Bucegi, Baiului, Piatra Mare și Postăvarul unde populațiile de urși nu au posibilitatea de a migra peste traficul intens de pe DN1, DN1A și DN73, de aceea s-au adaptat în sens negativ și au devenit urși de tomberon.