Legislație relevantă

  1. Constituția României (link)
  2. Lege nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali (link)
  3. Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 administrației publice locale (link)
  4. LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (link)
  5. Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică (link)
  6. Lege nr. 115 din 16 octombrie 1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici (link)
  7. Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (link)
  8. Lege nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii (link)
  9. Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (link)
  10. Lege nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (link)

Versiune #2
Creat la Thu, May 14, 2020 8:24 AM de Mariana Țînțărean
Modificat la Thu, May 14, 2020 8:25 AM de Mariana Țînțărean