Huedin

Program de guvernare locală HUEDIN

Program
1. O administrație locală profesionistă și transparentă
2. Locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
3. Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm copiii și tinerii
4. Sănătate și siguranță în comunitatea noastra
5. Servicii publice moderne pentru toți cetățenii
6. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor


Program

1. O administrație locală profesionistă și transparentă
➔ Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.
➔ Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: administrație profesionistă cu cetățenii și contribuabilii. Acest lucru presupune digitalizare extensivă, servicii on-line cât mai dezvoltate, actualizarea permanentă a informațiilor publicate pe portalul primăriei, raționalizarea și limitarea drastică a solicitărilor de documente cetățenilor.
➔ Smart Community prin digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea locală și cetățean: fiecare instituție publică locală va trebui să își schimbe fluxurile interne de lucru astfel încât să se adapteze la lucrul cu documentele electronice; cetățeanul va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni.
➔ Sistem de management digital al documentelor interne primăriei și instituțiilor subordonate astfel încât orice cetățean să poată accesa on-line la orice document (exceptând elementele confidențiale), aflat în posesia autorităților locale.
➔ Administrație profesionistă: standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs;
● respectarea cu strictețe a reglementărilor legale privind ședințele de CL, rapoartele de activitate ale consilierilor, întâlnirea cu cetățenii ale aleșilor la fiecare 3 luni;
● eficientizarea organigramei inclusiv prin crearea unui departament de atragere fonduri europene;
● creșterea gradului de colectare a veniturilor primăriei;
● îmbunătățirea activității Poliției locale prin patrulare în zonele cu risc pentru populație și supravegherea respectării normelor de ordine publică/liniște/curățenie, și pentru supravegherea culturilor agricole;
● Eficientizarea activității companiilor din subordinea Consiliului Local

Încurajarea participării cetățenilor la dezbateri publice pentru bugetul localității, documentele de planificare urbană (PUZ/PUG), proiecte de investiții semnificative;
Control al finanțelor publice locale: verificarea responsabilă a cheltuielilor de funcționare pentru administrația locală și prioritizarea celor destinate investițiilor publice; (constant sunt solicitate fonduri de la Consiliul Județean pentru cheltuieli de funcționare);
➔ Buget participativ: bugetul local va avea în mod obligatoriu o componentă de buget participativ care va fi deschisă către comunitate, competiției de idei și proiecte. Pentru început, se va aloca un procent între 2-5% pentru acest proces
➔ Transparență totală a cheltuirii banilor publici: ne luăm angajamentul ca fiecare administrație locală sau județeană USR PLUS să prezinte fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (bucuresti.openbudget.ro)-introducerea în caietul de sarcini a obligativității primirii mai multor oferte pentru lucrări publice angajate de Autoritati, contracte de achiziții transparente, fără fragmentari în contracte cu valoare mică (făcute cu dedicație pentru modalitatea de atribuire directă).

2. Locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
➔ Stimularea investițiilor productive în oraș prin identificarea unor terenuri disponibile, achiziția lor și oferirea de stimulente fiscale investitorilor care vor crea locurile de muncă.
➔ Atragerea unor investitori strategici în parteneriat cu Consiliului Județean Cluj.
➔ Birou unic (One-stop-shop) la nivel local pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, oferindu-li-se informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale.
➔ Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli si meșteșugari locali: modernizarea târgului și pieței, crearea de legături directe între micii producători din mediul rural și consumatorii din urban (website-uri, aplicații).
➔ înființarea unui centru de procesare pentru produse locale (fructe de pădure, struguri, mere, prune, ciuperci, lapte).
3. Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm copiii și tinerii
➔ Infrastructură școlară modernă și sprijin pentru copii:
● restructurarea rețelei școlare (Școala Primară, Școala Gimnazială, liceu teoretic și liceu tehnologic)
● reabilitarea clădirilor instituțiilor de învățământ
● renovarea grupurilor sanitare
● modernizarea sălilor de sport
● înlocuirea mobilierului școlar învechit
● modernizarea urgentă a laboratoarelor de informatică
● dotarea unităților de învățământ cu echipamente digitale (calculatoare, table interactive, multifuncționale color)
● reluarea și finalizarea lucrărilor începute la campusul școlar de pe strada Horea (Huedinul reprezintă un pol important pentru comunitatea din zonă)
● reluarea și finalizarea lucrărilor de la clădirea Liceului Teoretic Octavian Goga Huedin (clădirea a fost gândită pentru dotarea cu laboratoare, care lipsesc)
➔ Adoptarea unei HCL, prin care sa fie recompensați elevii care obțin premii la olimpiadele județene, naționale/internaționale și cadrele didactice care i-au pregătit, precum și elevii care obțin note de 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat
➔ Achiziționarea a unui microbuz școlar.
➔ Dezvoltarea de centre comunitare educaționale și de tineret, garantarea accesului gratuit în biblioteci și consilierea tinerilor pentru a dobândi autonomie în învățare, a găsi resursele educaționale sau informaționale care le lipsesc, precum și pentru a lua decizii legate de viață sau carieră;
➔ Implementarea Programului “A doua șansă” pentru persoanele care nu și-au finalizat cursurile învățământului obligatoriu;
➔ Încurajarea participării tinerilor în comunitate prin proiecte, programe și activități care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață precum: voluntariat, învățare nonformală, solidaritate, activități sportive, expresie culturală, stil de viață sănătos, mediu, inovație, antreprenoriat sau antreprenoriat social, agrement și timp liber, cetățenie activă, educație civică, dezbateri, campanii și proiecte civice, înțelegere interculturală, etc;
➔ Infrastructură culturală și valorificarea patrimoniului:
● amenajarea unui cinematograf în incinta Casei Culturale a orașului Huedin;
● spectacole pentru adulți și copii
● atragerea de fonduri europene pentru amenajarea unui bazin de înot
● reabilitarea patrimoniului cultural
● înființarea unui centru de orientare turistică pentru promovarea obiectivelor locale și zonale
4. Sănătate și siguranță în comunitatea noastră

➔ Spital cu dotări corespunzătoare și manageri profesioniști, aleși prin concurs.
➔ Urgentarea implementării proiectului “Dotarea cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul spitalului orășenesc Huedin”, prin accesarea de fonduri europene.
➔ Eficientizarea serviciului de ambulanță, angajarea de medici voluntari/rezidenți prin investiții din fonduri europene.
➔ Cooptarea in echipa spitalului orășenesc a unor medici pentru specializări deficitare.
➔ Aer respirabil și reducerea poluării pentru Huedin: : mai multe parcuri, mai puțin beton prin prezervarea și extinderea spațiilor verzi precum și prin dezvoltarea unei arhitecturi urbane prietenoase cu mediul;
● Identificare spații parcuri noi (exemplu: extinderea Parcului Tineretului)
● extinderea spațiilor verzi prin plantarea de arbori, arbuști și gard viu în scopul reducerii poluării
● Reabilitarea locurilor de joacă existente și dotarea cu mobilier la standardele actuale de siguranță
● Ingradire spații de joacă pentru confortul copiilor și al părinților
● Implementarea unei rețele de senzori de măsurare a calității aerului și informare a populației.
➔ Amenajarea malurilor Crișului Repede ca spații de agrement în colaborare cu Administrația Bazinală Someș Tisa.
➔ Amenajarea unui circuit turistic cu spații pentru biciclete , mașini Cart, crossuri, ATV uri, jogging.
➔ Amenajarea de trasee urbane de cicloturism, centre de recreere și de mișcare.Un oraș cu un sistem modern de colectare a deșeurilor, cu o monitorizare și raportare de date în timp real, în colaborare ADI Eco Metropolitan.
➔ Implementarea conform Strategiei și Regulamentului de salubrizare la nivel local a obiectivelor și obligațiilor ce revin orașului Huedin pentru a asigura sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.
● Includerea Protecția mediului în toate proiectele pe care Primăria le aprobă sau le generează.
● Realizarea Radarului deșeurilor, o interfață integrată și centralizată de monitorizare și administrare a colectării, depozitării și valorificării deșeurilor generate la nivelul orașului Huedin.

Scop:
● monitorizarea programului de colectare a deșeurilor în timp real și totodată a gradului de umplere al containerelor și pubelelor
● campanii de informare și conștientizare ale cetățenilor referitor la importanța colectării selective
● Propunerea vizează realizarea unei aplicații online sau extinderea celei existente care să ofere cetățenilor informații în timp real despre cantitățile de deșeuri generate, și totodată să ofere informații relevante instituțiilor statului
● Categorii de informații: programul de ridicare a deșeurilor; grafic interactiv care prezintă progresul înregistrat la nivel de oraș în atingerea obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri depozitate și de creștere a cantității de deșeuri colectate selectiv și reciclate; cantitățile de deșeuri colectate, reciclabile, și eliminate prin depozitare; o monitorizare mai atentă a reclamațiilor făcute de cetățeni referitor la problemele de mediu, făcute în platformele existente sau viitoare; campanii de conștientizare referitor la importanța colectării selective făcute de Primărie în parteneriat cu Inspectoratul școlar - informarea asociațiilor de locatari asupra importanței colectării selective și asupra nerespectării prevederilor legale în domeniu.

➔ Comunități în care suntem în siguranță:
● Sistem online pentru sesizări - aplicație mobilă și aplicație web.
● Îmbunătățirea și extinderea sistemului de monitorizare cu camere video pentru siguranța cetățenilor (zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism).
● Programe locale de conștientizare și prevenire a efectelor, riscurilor bullying-ului și discriminării și altor forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile, precum și măsuri de sprijin a victimelor.
5. Servicii publice moderne pentru toți cetățenii
➔ Prioritatea zero - realizarea planului de urbanism general - PUG cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate).
➔ Asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale.
➔ Atragere de fonduri europene pentru proiecte precum: extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă, a rețelei de canalizare, anvelopare de clădiri, străzi asfaltate și amenajari de trotuare, infrastructură de mobilitate (piste de biciclete, încărcătoare pentru vehicule electrice, etc).
➔ Urmărirea implementării corecte și în beneficiul exclusiv al cetățenilor și investitorilor a Proiectului de introducere a gazului metan.
Prioritizarea proiectului Centurii Ocolitoare a orașului Huedin (surse de finanțare)
➔ Comunități pentru oameni, nu pentru mașini: construirea de trotuare și separarea acestora de carosabil cu bolarzi - eliberarea trotuarelor de mașinile parcate ilegal, crearea de zone rezidențiale și pietonale.
➔ Mobilitate: investiții în transportul public, în special ecologic (microbuze electrice și hibride, piste de biciclete, rețea de încărcătoare pentru mașini electrice) și în programe de încurajare a transportului cu mijloace alternative (biciclete, trotinete).
➔ Fluidizarea traficului prin crearea de sensuri giratorii și străzi cu sens unic.
➔ Modernizarea indicatoarelor rutiere și suprailuminarea trecerilor de pietoni.
➔ Eficientizarea energetică a blocurilor și clădirilor publice prin accesarea de fonduri europene.
➔ Curățenie în toate spațiile publice, colectare selectivă a deșeurilor: programe de conștientizare a importanței colectării selective și asupra impactului nerespectării legislației.
6. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
➔ Extinderea serviciilor comunitare integrate pentru vârstnici și grupurile vulnerabile, înființarea unui centru pentru persoane varstnice.
➔ Înființarea unui centru de zi pentru femeile abuzate în parteneriat cu Consiliul Județean.
➔ Realizarea de parteneriate cu societatea civilă ONG-uri și crearea de programe de voluntariat local, pentru sprijinirea proiectelor sociale.
➔ Accesibilizare: spații publice, instituții, infrastructură rutieră și mijloace de transport ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior, vârstnici, servicii de informare adaptate.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare