Gilău

PROGRAM DE GUVERNARE LOCALĂ USR PLUS GILĂU

1. Sănătate în comunitatea gilăuană
Centru Medical de Permanență cu dotări corespunzătoare care se poate dezvolta în clădirea Centrului Medical din Gilău, folosindu-se atat fonduri locale cât și prin accesarea de fonduri guvernamentale și europene. Modernizarea și dotările astfel obtinute vor fi puse in practica de medici de familie cărora li se vor pune la dispoziție condițiile necesare pentru a-si face parte din program aici.
Aer respirabil și reducerea poluării: mai multe parcuri, mai puțin beton prin prezervarea și extinderea spațiilor verzi (de ex. prin plantarea de arbori în parcuri) precum și prin dezvoltarea unei arhitecturi urbane prietenoase cu mediul.
Spații de sănătate și de mișcare prin amenajarea de spații de joacă pentru copii, suplimentate prin trasee montane de cicloturism pentru cei mai mari și centre de recreere și de mișcare pentru toate varstele. Astfel se oferă o gamă completă de sănătate prin mișcare tuturor cetățenilor noștri. In implementarea acestui plan, este nevoie de transformarea în “padure-parc” a unor spații verzi actualmente puțin utilizate.
Culoare verzi în localități prin amenajarea de promenade, piste pentru biciclete și alte facilități comunitare, plaje urbane pe malul lacurilor, piețe volante in târg, amfiteatre în aer liber, pentru valorizarea și integrarea acestor spații în beneficiul cetățenilor. Spre exemplu, o legatura ciclistica între Gilău și Someșu Rece ar duce atât la practicarea în mai mare masura a ciclismului, cat și în eficientizarea traficului rutier.

2. Comunități în care suntem în siguranță
Norme stricte de implementare și investiții în infrastructură publică pentru prevenirea răspândirii bolilor, pentru siguranța la incendii, cutremure și inundații;
Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism printr-o colaborare stransa intre Poliția locală și Poliția națională. Politia locala va aveam program permanent și va fi dotată cu biciclete pentru a se asigura mobilitatea ei.
Programe locale de prevenire și conștientizare a efectelor și riscurilor bullying-ului și discriminării în școli și altor forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile, precum și măsuri de sprijin a victimelor. Înființarea unui centru pentru persoane abuzate unde sa primeasca consiliere de specialitate.

3. Administrație locală profesionistă, în slujba cetățeanului

Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală prin standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților, profesionalizare, evaluare periodica a angajatilor.
O administrație în slujba cetățeanului, prietenoasă cu contribuabilii, caracterizată prin flexibilitate, care presupune digitalizare, servicii on-line cât mai dezvoltate și diversificate.
Ridicarea standardelor de urbanism prin adoptarea documentațiilor și planurilor de infrastructură cu respectarea tuturor condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate) și fără încălcări ale legii care duc la situații absurde precum construcția de blocuri între case.
Transparentizarea deciziilor și implicarea comunității prin organizarea de dezbateri publice pentru stabilirea bugetului localității, adoptarea documentelor de planificare urbană (PUZ/PUG), sau pentru proiecte de investiții semnificative. Promovarea participării publicului la acestea se va face prin mijloacele mass-media.
Asta va duce la eliberarea resurselor publice din mâna vechilor găști de interese pentru a le utiliza în interesul cetățenilor și a crește calitatea vieții ( instituții în slujba cetățeanului, achiziții publice transparente, investiții necesare și oportune, funcții publice ocupate prin concursuri transparente etc);
De asemenea, se va implementa strategia bugetului participativ pentru Gilău, astfel că bugetul local va avea în mod obligatoriu o componentă de buget în care cetățenii comunei vor propune proiecte de interes local.
În spiritul transparenței 100% a USR PLUS privind cheltuielile primăriei, noi ne luăm angajamentul că administrația locală va prezenta un raport anual pentru fiecare leu cheltuit.

4. Economie competitivă și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
Stimularea investițiilor private prin acordarea de prioritate dezvoltării de parcuri industriale și tehnologice. De asemenea, administrația locală va pune la dispoziția antreprenorilor infrastructura necesara, utilitățile publice, terenurile sau clădirilor apartinand UAT Gilau precum și alte facilități pentru atragerea de investiții.
Atragerea de fonduri europene prin înființarea unui birou specializat care sa ofere consultanta gratuită cetățenilor interesați, dar și sa pregateasca proiectele proprii primăriei.
Dezvoltarea resursei umane prin facilitarea accesului locuitorilor din comună la programe de formare de competențe, implicarea profesionistilor în proiectele comunității, facilitarea mobilității locale/județene a forței de muncă.
Stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători și consumatorii (website-uri, promovare, facilitati), precum și modernizarea târgului și a pieței care vor fi completate prin construirea unei piețe agroalimentare.
Construire și promovarea unui brand turistic pentru Gilau: Înființarea unui birou turistic pentru promovarea turismului în comuna noastra; maparea și promovarea obiectivelor turistice ( lacuri, castel, biserici monument istoric); stimularea dezvoltării agroturismului si ecoturismului.

5. Servicii publice de secol XXI pentru cetățenii comunei Gilău
Pentru noi este o prioritate asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii comunei, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale, astfel ca următoarele sa fie adevărate:
○ Nicio stradă fără acces la apă potabilă;
○ Nicio stradă fără iluminat public;
○ Nicio stradă neasfaltată în satele comunei Gilău;
Creșterea mobilității prin includerea comunei noastre în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, dar si prin crearea unei piste de biciclete pe ruta Gilău - Someșu Rece.
Crearea de comunități pentru oameni, nu pentru mașini prin eliberarea trotuarelor din centrul comunei de mașinile parcate ilegal, în paralel cu amenajarea de parcări în zona de blocuri si reamenajare centrului cu mobilier urban, spațiu verde, arbori.
Eficientizarea energetică a locuințelor (blocurilor) și clădirilor publice prin investiții din fonduri europene, care vor duce la pierderi mai puține și facturi reduse.
Construirea unei localități mai curate, prin asigurarea curățenie în toate spațiile publice, colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor și amenajare de spații pentru depozitarea selectivă a deșeurilor inclusiv pentru turiștii care coboară de la munte. Toate acestea vor fi complementate prin programe de conștientizare a importanței trierii deșeurilor menajere în școli și grădinițe.
Audit extern la societatea de salubritate Quatro Eco Salub și verificarea respectării programului de ridicare a gunoiului menajer în toate satele și cătunele comunei Gilau.

6. Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm copiii și tinerii
Infrastructură școlară civilizată și sprijin pentru copii prin finalizarea lucrărilor de construcție a școlii, a creșei și a grădiniței din satul Gilău. Asigurarea unei mese calde pentru elevi și sprijin financiar pentru accesul la rechizite.
Dotarea cu tehnologie modernă a elevilor prin programul național de dotare cu echipamente digitale în școli și conexiune internet pentru familiile fără resurse.
Implementarea de rute de transport școlar pentru elevii care azi nu au acces la transport local adaptat orarului școlar. Toti copii au dreptul la transport scolar gratuit indiferent ca locuiesc in Gilău, in catunele comunei sau în cartierul Gilău Vest!
Dezvoltare civică și adaptare socială prin infiintarea unui centru comunitar educațional și de tineret, garantarea accesului la bibliotecă, cămine culturale și consilierea tinerilor pentru a dobândi autonomie în învățare, pentru a găsi resursele educaționale sau informaționale care le lipsesc, precum și pentru a lua decizii legate de viață sau de carieră.
Încurajarea participării tinerilor în comunitate prin proiecte, programe și activități care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață precum: voluntariat, învățare nonformală, solidaritate, activități sportive, stil de viață sănătos, mediu, inovație, antreprenoriat, agrement și timp liber, cetățenie activă, educație civică, dezbateri, campanii și proiecte civice, colaborare interculturală, etc.
Infrastructură culturală și valorificarea patrimoniului prin aducerea la zi a inventarului clădirilor din patrimoniul public al comunei Gilău în scopul transformării lor în centre comunitare sau spații publice prietenoase cu copii, tinerii și vârstnicii. Acolo unde este nevoie se va proceda la renovare și închirierea lor pentru valorificare.

7. Comunități conectate la tehnologie
Digitalizarea Primăriei prin crearea “Ghișeului unic” (servicii online pentru depunere, primire documente etc.).
Sistem de management digital al documentelor interne ale primăriei și ale instituțiilor subordonate (Politia locala Gilău) astfel încât orice cetățean să poată accesa on-line orice document (exceptând cele confidențiale) aflat în posesia autorităților locale;

8. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
Înființarea de servicii comunitare integrate (social, educație, sănătate, acces la muncă si locuire decentă, acces la documente de identitate) pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile.
Identificarea vulnerabilităților din comunitate prin maparea nevoile celor vulnerabili și asigurarea sprijinului necesar pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate. În administrația USR PLUS anchetele sociale se vor face pe teren și nu la primărie!
Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local care vor ajuta elevii cu dificultăți de învățare sau alte persoane cu deficiențe prin cooptarea cetățenilor dornici sa ajute (pompieri voluntari, dascăli pensionari etc.).
Accesibilizare spații publice, a instituțiilor, a infrastructurii rutiere și a mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior și vârstnici.
Facilitarea de activități pentru copiii cu dizabilități în cadrul Community Center (vechiul cămin cultural din Gilău).


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare