Gherla

PROGRAM GUVERNARE LOCALĂ USR PLUS GHERLA

Viziune
Program
1. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
2. Sănătate și siguranță în comunitatea noastră
3. Administrație locală profesionistă și curată
4. Economie curată și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
5. Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
6. Comunitate conectată la tehnologie
7. Comunitate în care ne pasă de fiecare locuitor

Viziune
Viziunea noastră pentru municipiul Gherla este aceea a unei comunități prospere, educate și sănătoase, pentru care viitorul nu reprezintă o incertitudine, ci șanse de dezvoltare. Mediul natural, cultura și sănătatea sunt, pentru noi, la fel de importante ca locurile de muncă și antreprenorii, transportul public sau eficientizarea aparatului administrativ. Ele se îmbină în mod organic în programul nostru.
Planul de guvernare locală propus de Alianța USR PLUS pentru municipiul Gherla include oferirea de servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii municipiului, asigurarea serviciilor de sănătate publică de nivel înalt, sprijinirea unei educații de calitate și a unui mediu propice de dezvoltare pentru copiii și tinerii noștri, atragerea de investiții într-o economie locală curată pentru crearea de locuri de muncă necesare dezvoltării unei comunități prospere și conectarea comunității la noile tehnologii. Ne pasă de fiecare locuitor al comunității noastre și de aceea, vom pune cetățenii mereu pe primul loc. Pentru aceasta însă, trebuie să transformăm administrația locală într-una profesionistă și curată, transparentă și debirocratizată, care vine în întâmpinarea cetățenilor și le face viața mai bună.


1. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
● Nicio stradă neamenajată în oraș;
● Nicio stradă fără acces la apă potabilă și canalizare;
● Nicio stradă neracordată la iluminat public;
● Iluminarea suplimentară a trecerilor de pietoni;
● Refacerea străzilor cu mutarea cablurilor în subteran și dimensionarea adecvată a canalizărilor, cu prioritate în zona centrală;
● Crearea de zone pietonale, cu precădere în centrul istoric al orașului;
● Centură ocolitoare Gherla. Scoaterea traficului greu din oraș prin realizarea unei centuri care sa lege șoseaua de intrare în oraș dinspre Dej cu Fizesu Gherlii;
● Repararea podurilor din localitate și realizarea unor traversări noi (poduri și pasarele) peste Someșul Mic și Canalul Morii;
● Realizarea în zona centrală a unor locuri de parcare cu autotaxare;
● Impunerea standardelor de urbanism prin recuperarea spațiului urban abandonat sau rău utilizat și transformarea sa în centre comunitare sau spații publice prietenoase cu copiii, tinerii și vârstnicii;
● Crearea unei legături intraurbane de transport public între Gherla și cartierele aparținătoare: Hășdate, Băița și Silivaș;
● Adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate);
● Asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale;
● Revitalizarea Parcului Mare din perspectivă peisagistică și ecologică;
● Amenajarea Poienii Cărămidăriei ca Pădure Parc pentru utilitate publică;
● Integrarea Canalului Morii într-un circuit pietonal care străbate orașul;
● Transformarea digului Someșului în spațiu de promenadă cu iluminat public, bănci și coșuri de gunoi;
● Gestionarea locurilor de parcare prin identificarea unor noi spații, amenajarea de parcări în parteneriat public-privat, înlocuirea garajelor de pe domeniul public cu parcări amenajate la sol sau cu parcări multietajate de tip „smart parking”;
● Amenajarea de promenade, piste pentru biciclete, trasee urbane și periurbane de cicloturism și alergare în Parcul Central, pădure, malurile Canalului Morii și Someșului Mic;
● Comunități pentru oameni, nu pentru mașini! Eliberarea trotuarelor de mașinile parcate ilegal, în același timp cu amenajarea de noi parcări; ridicarea mașinilor abandonate de pe domeniul public, în corelare cu legislația în vigoare;
● Instituirea unei zile pe an fără mașini în oraș („car free Sunday”), pentru conștientizarea beneficiilor unei planificări urbanistice sustenabile și ecologice;
● Spațiu urban adecvat unei societăți europene: piețe volante în zona centrală pentru valorificarea produselor locale, amenajarea de spații în aer liber pentru activități culturale și recreative în zona Parcului Central și Poienii Cărămidăriei;
● Eficientizarea energetică a locuințelor și clădirilor publice prin investiții din fonduri europene;
● Angajarea de specialiști în administrarea spațiilor verzi și regândirea acestora în acord cu nevoile comunității.

2. Sănătate și siguranță în comunitatea noastră
● Spital municipal, secție de pediatrie și ambulatoriu moderne cu dotări corespunzătoare și manageri profesioniști, aleși prin concurs pentru spitalele administrate de autoritățile locale; accesarea de fonduri europene pentru modernizarea și dotarea spitalelor;
● Platformă de programare online pentru analize medicale în spital și ambulatoriu;
● Rețele de medicină școlară și stomatologică complexe și funcționale;
● Reabilitarea parcului, extinderea și întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi din oraș, precum și dezvoltarea unei arhitecturi urbane prietenoase cu mediul;
● „Adoptă un spațiu verde!”, proiect de îngrijire a spațiilor verzi de către antreprenori;
● Aer respirabil și reducerea poluării, precum și monitorizarea continuă a calității aerului;
● Înființarea unui club sportiv local care să cuprindă mai multe ramuri sportive (baschet, volei, handbal, tenis de masă etc.);
● Reabilitarea terenurilor de sport și dezvoltarea lor la nivelul necesităților de azi (teren de fotbal 1 și 2, skate park, tiroliană, traseu biciclete off road, dirt biking etc.);
● Încurajarea activităților în aer liber prin crearea infrastructurii necesare și amenajarea de spații de joacă și de mișcare pentru copii, precum și de facilități de petrecere a timpului liber în natură, cum ar fi;
● Curățenie în toate spațiile publice, colectare selectivă a deșeurilor și valorificarea acestora și programe de conștientizare a importanței colectării selective;
● Investiții în instalații de sortare, reciclare și compostare pentru valorificarea deșeurilor colectate din localitate;
● Norme stricte și investiții în infrastructura publică pentru prevenirea răspândirii bolilor, pentru siguranța la incendii, cutremure și inundații;
● Restructurarea și relocarea Administrației Domeniului Public în afara zonei locuite;
● Realizarea de investiții suplimentare în puncte gospodărești (în special îngropate) pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
● Implementarea principiului „plătești pentru cât arunci” prin utilizarea de către operatori doar a autovehiculelor special adaptate tipului de containere, de punct de colectare și prevăzute cu sistem de cântărire și de emitere bon;
● Comunități în care suntem în siguranță: Orientarea strategiei de acțiune a Poliției locale pe acțiuni de prevenire a infracționalității în zonele aglomerate în timpul zilei;
● Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism;
● Sistem video de supraveghere atât a spațiilor publice circulate și de interes cât și în cartierele mărginașe;
● Patrularea spațiilor de agrement de către echipajele Poliției Locale.

3. Administrație locală profesionistă și curată
● Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării;
● Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii. Acest lucru presupune o digitalizare extensivă, servicii online cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a documentelor solicitate cetățenilor;
● Eficientizarea cheltuielilor de funcționare pentru administrația locală și creșterea celor destinate investițiilor publice;
● Participare publică în planificarea bugetului public local prin organizarea de dezbateri publice pentru bugetul localității, documentele de planificare urbană (PUZ/PUG) și proiecte de investiții semnificative;
● Fiecare exercițiu bugetar anual va avea în mod obligatoriu o componentă de bugetare participativă, deschisă competiției de idei și proiecte venite din comunitate;
● Realizarea unei platforme de transparență bugetară ușor de înțeles pentru a asigura publicitatea cheltuielilor publice angajate de autoritățile locale (model bucuresti.openbudget.ro);
● Publicarea tuturor contractelor de achiziție publică pe site-ul Primăriei;
● Creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile. România va beneficia de peste 70 de miliarde de euro în următorii 7 ani, iar o mare parte dintre aceste fonduri vor putea fi accesate de autoritățile locale pentru proiecte precum: anvelopare de clădiri, achiziționarea de autobuze pentru transportul în comun, construirea de piste de biciclete și de stații pentru încărcarea vehiculelor electrice, etc.), canalizare, acces la apă potabilă, etc.
● Implementarea unui sistem de management de proiect eficient, transparent și digital pentru gestiunea și monitorizarea proiectelor propuse, în desfășurare sau încheiate, cu indicarea locației geografice, a surselor de finanțare, a costului real și a stadiului de implementare al acestora. Crearea unui departament de management proiecte în cadrul Primăriei.
Profesionalism în administrație:
● Implementarea indicatorilor de performanță pentru proiecte în administrație;
● Clarificarea condițiilor de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali) pentru posturi de execuție sau conducere;
● Profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor;
● Utilizarea de expertiză independentă pentru comisiile de concurs.

4. Economie curată și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
● Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale și industriale locale;
● Crearea de structuri de afaceri de tip parcuri industriale și tehnologice și punerea la dispoziție a infrastructurii necesare de transport, a utilităților publice, a terenurilor sau clădirilor special amenajate și a altor facilități pentru atragerea de investitori;
● Crearea, la nivel municipal, a unui birou pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, oferindu-li-se informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale;
● Identificarea de terenuri pentru investiții în producerea de energie alternativă verde (fotovoltaice);
● Încurajarea deschiderii de noi afaceri în municipiu prin asigurarea accesului la utilități și stimulente financiare;
● Conectarea zonei rurale cu cea urbană și a micilor producători cu piața de desfacere prin:
○ sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producătorii agricoli locali și modernizarea târgurilor și piețelor;
○ stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători din mediul rural și consumatorii din urban (website-uri, aplicații, turism local ecologic și cultural)
● Recondiționarea complexului balnear Sărătura și introducerea acestuia în circuitul turistic balnear.

5. Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
Educație sigură pentru viitor:
● Construirea unei creșe pentru Gherla;
● Dezvoltarea învățământului profesional și dual în conformitate cu cererea de pe piața muncii;
● Reabilitarea școlilor și a grădinițelor existente;
● Implementarea proiectului WIFI4EU pentru accesul liber la internet prin Wi-Fi în spații publice, finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) al UE;
● Completarea necesarului de cadre pentru medicina școlară cu logopezi, psihologi și consilieri specializați;
● Sprijin pentru asigurarea hranei și rechizitelor necesare elevilor ce provin din familiile defavorizate, pentru reducerea abandonului școlar;
● Relocarea Liceului „Ana Ipătescu” într-un spațiu nou și dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă cu mobilier și aparatură moderne;
● Extinderea programului „Școala după școală” în parteneriat cu ONG-uri prin care să se extindă paleta de activități oferite elevilor;
● Achiziția de autobuze școlare noi;
● Susținerea elevilor prin alocarea de burse de merit și burse sociale;
● Renovarea Casei de Cultură și transformarea într-un centru comunitar prietenos cu copiii, tinerii și vârstnicii;
● Finalizarea proiectului de construire a Complexului Multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare și formare educațională;
● Încurajarea participării tinerilor la viața comunității prin proiecte, programe și activități care să le crească autonomia și să le dezvolte abilitățile sociale: acțiuni de voluntariat, activități de învățare nonformală, activități sportive și de expresie culturală, programe pentru încurajarea unui stil de viață sănătos, proiecte de mediu;
● Finalizarea proiectului Bazinului de înot didactic;
● Punerea în valoare a patrimoniului cultural local prin renovarea clădirilor din Centrul municipiului și finalizarea proiectului Casa Laszloffy;
● Susținerea Clubului Copiilor prin acordarea de finanțări necesare îmbunătățirii dotărilor și pentru achiziții de materiale didactice;
● Dotarea cu tehnologie informațională a elevilor prin accesarea programului național de dotare cu echipamente digitale;
● Programe locale de prevenire și conștientizare a riscurilor, în vederea combaterii active a bullying-ului, a discriminării în școli și a oricăror alte forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile, completate cu măsuri de sprijin a victimelor;
● Reorganizarea instituțiilor de cultură din oraș într-un Serviciu pentru Educație, Cultură și Sport în cadrul Primăriei;
● Angajarea de personal specializat pentru activități specifice tineretului local, în urma consultării cetățenilor;
● Continuarea finanțării programelor cultural-artistice existente și diversificarea acestora prin afilierea municipiului Gherla la evenimente culturale mari din județul Cluj (TIFF, Electric Castle, spectacole de teatru și teatru de păpuși etc.

6. Comunitate conectată la tehnologie
● Optimizarea fluxurilor interne de lucru ale Primăriei astfel încât să acomodeze lucrul cu documentele electronice;
● Cetățeanul va putea delega Primăriei obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale;
● „Smart Community”, aplicație prin care cetățeanul să aibă acces la formulare precompletate, ușor de înțeles precum și la orice document (exceptând elementele confidențiale) aflat în posesia autorităților locale;
● „Gherla City App” (aplicație existentă dar nefuncțională), aplicație pentru identificarea și promovarea prestatorilor de servicii HORECA din Gherla și pentru promovarea obiectivelor turistice locale și zonale.

7. Comunitate în care ne pasă de fiecare locuitor
● Eficientizarea serviciilor sociale din Primărie pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile;
● Accelerarea implementării unei strategii de înzestrare a administrației locale cu locuințe sociale;
● Realizarea de parteneriate cu societatea civilă, implicarea ONG-urilor locale și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin reimplicarea vârstnicilor care doresc să fie activi;
● Accesibilizarea clădirilor publice, a infrastructurii rutiere și a mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior, vârstnici;
● Centre și facilități de recreere și de mișcare pentru seniori;
● Implementarea unui parteneriat între Consiliul Local și Consiliul Județean pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare