Florești

Program de guvernare locală FLOREȘTI

1. Viziune
2. Sănătate și siguranță în comunitățile noastre
3. O administrație locală profesionistă și curată
4. Economie curată și locuri de muncă pentru comunități prospere
5. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
6. Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
7. Comunități conectate la tehnologie
8. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
9. Urbanism modern orientat spre floreșteni și spre viitor

Viziune
➔ Comuna Floresti este comuna cu cea mai mare populație din România. Avem o populație tânără și educată, care reprezintă o resursă extrem de prețioasă în contextul pregătirii unei strategii de dezvoltare economică locală. Alianța USR PLUS propune o echipă profesionistă și un plan pe de dezvoltare economică locală, bazată pe atragerea de investiții care să dea valoare resurselor, pe baza potențialului local.
➔ Planul de dezvoltare locală propus de Alianța USR PLUS are drept piloni, dezvoltarea urbanistică modernă, dezvoltarea infrastructurii (utilități, drumuri, infrastructură pentru educație și cultură, pentru afaceri), îmbunătățirea calității locuirii în Florești. Toate măsurile propuse au focusul pe vechii și noii floreșteni, a căror viață de zi cu zi în Florești trebuie adusă la standardele moderne actuale.
Sănătate și siguranță în comunitățile noastre
➔ Spitale civilizate, cu dotări corespunzătoare și manageri profesioniști, aleși prin concurs pentru spitalele administrate de autoritățile locale; accesarea de fonduri europene pentru modernizarea și dotarea spitalelor;
➔ Aer respirabil și reducerea poluării: mai multe parcuri, mai puțin beton prin prezervarea și extinderea spațiilor verzi precum și prin dezvoltarea unei arhitecturi urbane prietenoase cu mediul;
➔ Spații de joacă și de mișcare: amenajarea de spații de joacă pentru copii, de trasee urbane de cicloturism, centre de recreere și de mișcare;
➔ Culoare verzi pe râurile și cursurile de apă din localități: amenajarea de promenade, piste pentru biciclete și alte facilități comunitare (plaje urbane, piețe volante, amfiteatre în aer liber etc.), pentru valorizarea și integrarea acestora în beneficiul cetățenilor;
➔ Comunități în care să fim în siguranță:
● norme stricte și investiții în infrastructura publică pentru prevenirea răspândirii bolilor, pentru siguranța la incendii, cutremure și inundații;
● Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism;
● Programe locale de prevenire și conștientizare a efectelor și riscurilor bullying-ului și discriminării în școli și altor forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile, precum și măsuri de sprijin a victimelor;
O administrație locală profesionistă și curată
➔ Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării;
➔ Administrație aproape de cetățeni. Vom organiza un departament de public relations care sa gestioneze atat partea de comunicare și informare a administrației locale (atât în mediul on line cât și în mod direct cu cetățenii), cât și relația cu reprezentanții asociațiilor de proprietari din localitate. Toate comunicatele autorităților locale vor fi făcute atât în mediul on line cât și prin intermediul reprezentanților asociațiilor de proprietari. Scopul este ca informațiile utile să aibă un grad ridicat de penetrare în rândurile cetățenilor comunei, chiar și a celor care nu se informeaza din mediul on line sau prin deplasare la Primărie.
➔ Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului:
● Implementarea unui sistem de e-Primarie prin care locuitorii să poată fi informați eficient și în timp real despre ce se intampla in localitate, despre acțiunile autorităților locale, vor putea sa obțină informații despre taxele și impozitele datorate, vor putea sa comunice cu autoritățile și să primească răspunsuri la întrebările formulate(fără a se mai deplasa la Primărie), vor putea sa facă sesizări, vor putea să depună cereri a căror răspuns sa vina în mod automat tot in mediul on line, etc.
● Crearea unui compartiment de monitorizare și deschiderea unei linii de “tel verde” unde sa fie sesizate de către cetățeni toate problemele cu un grad de urgență ridicat. Se vor aloca în bugetele anuale sume pentru rezolvarea în regim de urgență a sesizărilor justificate și care nu suporta amanare(din motive de siguranță a cetățenilor). În acest fel autoritățile locale vor avea o rată de răspuns prompt foarte ridicată, la orice situatie reala neprevazuta clasificata ca “urgență”.
➔ Buget participativ. Extinderea Bugetării participative a locuitorilor din Florești prin alocarea unui procent din bugetul anual local. Exemplu bune practici platforma Consul - folosita in Madrid https://consulproject.org/en/
➔ Administrație profesionistă: standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs;
➔ Standarde de urbanism:
● Adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate);
● PUG și Regulamentul de urbanism să fie în format digital și să poată fi accesat de oricine, fără a fi nevoie de cerere. Pentru fiecare parcelă, să fie disponibile online toate informațiile necesare unei constructii (POT, CUT, Hmax, retrageri, număr de nivele, ce utilitati sunt, ce functiuni se se pot construi, etc);
● Toata documentatia (plan de situație, secțiune , fațade, etc) pentru PUZ sau PUD sa fie obligatoriu depusă la Primărie în format PDF (conținut indexabil). Această documentație să fie accesibilă în spatele fiecărui HCL care reglementează un PUZ sau PUD.
➔ Participare publică: Lansarea propunerii și sprijinul pentru societatea civilă floreșteană pentru constituirea “Consiliului local civic” care sa fie format din locuitori ai Florestiului și care va functiona precum CL Floresti; acest organism va fi vocea comunității, va avea ședințe în cadrul cărora vor participa delegați desemnați din CL Floresti, iar reprezentanții desemnați din acest consiliu local civic vor lua parte la ședințele CL Floresti la aceeași masă de consiliu(cu rol consultativ); punctele lor de vedere(ca rezultat al lucrărilor consiliului local civic) vor fi luate instituțional în calcul la votarea deciziilor de pe ordinea de zi.
➔ Administrație transparenta în actul administrativ. Ședințele de consiliu local sa fie transmise live și păstrate în arhivă cel puțin pe timpul mandatului.
➔ Eliberarea resurselor publice din mâna vechilor găști de interese pentru a le pune în interesul cetățenilor și a crește calitatea vieții (instituții, achiziții publice, investiții, funcții publice etc).
➔ Ordine în finanțele publice locale: evaluarea cheltuielilor actuale în contextul unei probabile crize de resurse financiare pentru 2020 și posibil și 2021, cu raționalizarea cheltuielilor de funcționare pentru administrația locală și creșterea celor destinate investițiilor publice.
➔ Transparență 100% a cheltuielilor primăriilor: ne luăm angajamentul ca administrația locală USR PLUS să prezinte fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (bucuresti.openbudget.ro).

Economie curată și locuri de muncă pentru comunități prospere
➔ Stimularea investițiilor productive prin crearea infrastructurii necesare. Demararea procedurilor pentru localizarea exactă și dezvoltarea unui parc industrial și de afaceri în Floresti, în zona de Vest a localitatii. Dorim ca acest parc sa contina și o zonă destinată prezentării spre vânzare și depozitării în spații speciale(refrigerare și congelare) a produselor producătorilor locali din zona de Vest a județului Cluj (replică a centrului Agro Transilvania). Pentru realizarea acestei investiții se va merge pe varianta de colaborare cu CJ Cluj prin SC Tetarom SA și SC Centrul Agrotransilvania SA.
➔ Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale și industriale locale. Alocarea de către Primăria Florești a spațiilor necesare înființării și funcționării unui Incubator de afaceri pentru antreprenori locali și a unui Business Hub, în cadrul căruia micii antreprenori locali aflați la început de drum să poată beneficia de programe de mentorship și consultanță de la cei mai experimentați și în același timp să poată avea la dispoziție un spațiu în care sa își desfășoare la început de drum activitatea de birou.
➔ Atragere de fonduri europene din Planul UE de relansare post-Covid19, precum și din fondurile structurale, Fondul pentru o Tranziție Justă, Pactul Verde și alte programe. România va beneficia de peste 80 de miliarde de euro în următorii 7 ani iar o mare parte din aceste fonduri vor putea fi accesate de autoritățile locale pentru proiecte precum: anvelopare de clădiri, infrastructură de mobilitate (tramvaie, autobuze electrice, piste de biciclete, încărcătoare pentru vehicule electrice, etc), canalizare, acces la apă potabilă, etc. Vom identifica cea mai buna soluție pentru un departament profesionist si performant de finantari structurale în cadrul Primăriei Florești. Acest departament va fi responsabil și cu acordarea de consultanță și informare a antreprenorilor locali în vederea obtinerii de finantari structurale pentru dezvoltarea afacerilor.
➔ One-stop-shop la nivel local pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, oferindu-li-se informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale. Acest concept va cuprinde într-un singur loc servicii și informații publice referitoare la toate instituțiile publice din județ și din localitate respectiv, fie autorități locale fie instituții deconcentrate în teritoriu ale ministerelor;De asemenea în cadrul acestui birou de informare a investitorilor, se vor găsite informații actualizate și utile despre activitățile economice derulate în UAT(cu scopul de a facilita dezvoltarea de contacte și parteneriate între antreprenori locali), despre formalitatile de parcurs pentru deschiderea unei afaceri în UAT.
➔ Stimularea dezvoltării infrastructurii private de afaceri. Încurajarea dezvoltatorilor imobiliari sa aloce în noile construcții spații cu funcțiuni mixte (destinatie de servicii, comerț, crese, gradinite).
➔ Promovarea oportunităților din Floresti. Implementarea unei strategii de Promovare activa a Comunei Florești pentru a atrage investitori și investiții în domeniile de activitate cu valoare adaugata mare și număr ridicat de salariați.
➔ Derularea unui program de depistare a tuturor activităților economice derulate în UAT Floresti și neînregistrate în mod legal, care să aducă contribuțiile legal cuvenite în Bugetul Local.
➔ Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali și modernizarea târgurilor și piețelor: stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători din zona Floresti și consumatorii din Florești și Cluj Napoca (website-uri, aplicații, turism local ecologic și cultural), precum și crearea unor piețe moderne.
Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
➔ Ne angajam sa facem un Florești mai curat și mai verde:
● Amenajarea peisagistică în succesiune ecologică. Ne propunem colaborarea între administrație publică, locuitori și natură pentru a crea zone cvasinaturale de diferite mărimi conform conceptului de succesiune ecologică. Conceptul face parte din idea mai largă de renaturare urbană. Poate fi sintetizat prin moto-ul: Orice copac contează (Every tree matters).
● Cimitirul verde. Intenționăm să creștem/ creăm valoare estetică și funcțională în zona centrală a Floreștiului unde acum este cimitirul. Vrem să adoptăm un model de cimitir vestic care pune accent pe crearea unei zone memoriale, o zonă verde care să ofere atât liniște sufletească cât și liniște lumească. Intenționăm să plantăm arbori și arbuști și să împrejmuim zona cu un gard stilizat asemănător celui de la Biserica-monument din centrul Floreștiului.
● Curățenie stradală/ întreținere spații verzi. Ne dorim rezolvarea unei probleme de administrație ce are un efect nefast asupra mediului. Înființarea și dotarea unui serviciu/departament de salubritate stradală în cadrul UAT Florești. (de verificat dacă respectă regulamentul din CMID judetean);
● Educație pentru mediu cu accent pe importanța naturii în mediul urban. Programe derulate cu ajutorul Universităților din Cluj și ONG-uri. Pentru o comunitate tânără și dinamică precum este Floreștiul este absolut obligatoriu să fie derulate programe informale de educație. Am convingerea că avem în Florești o multitudine de oameni pasionați de mediu care pot să își ofere timpul și expertiză pentru a face acțiuni recurente pe diferite tematici (biodiversitate, arbori remarcabili, utilizarea terenurilor, mamifere mici, permacultură, etc.). Administrația locală va gestiona cadrul legal, modul de atragere a publicului și promovarea acțiunilor;
● Gestionarea eficientă a deșeurilor. Plecând de la rolul asumat în cadrul ZMC, administrația din Florești va depune toate eforturile necesare ca actuala situație în gestionarea deșeurilor să fie doar o amintire. Concret vorbim aici de alinierea la politicile județene (viitoare) și gestionarea integrată a deșeurilor în UAT Florești. De asemenea din surse proprii intenționăm să sprijinim dezvoltarea și reînnoirea infrastructurii de colectare (dotare/înlocuire pubele) și oferirea de sprijin tehnic și material pentru înființarea de puncte de colectare conforme;
● Măsuri de ecologizare/protecție Someș și zone pădure. Ne propunem dezvoltarea unui cadru legislativ care să permită implementarea unor măsuri de monitorizare (fizică și de la distanță) a zonelor cu risc crescut de incident ecologic (malurile Someșului, zone de lizieră, zone de picnic improvizate). Evident vom proceda la ecologizarea zonelor care aparțin administrației publice locale. Concomitent, împreună cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, vom proceda la dezvoltarea unui program de ecologizare/regularizare a malurilor Someșului. Tot în colaborare cu ABA Someș-Tisa vom demara discuții pentru crearea legală a unei infrastructuri turistice riverane Someșului (puncte acces caiac la apă);
● Încurajarea inițiativelor Green. Ne propunem să oferim sprijin (logistic/ consultativ și financiar) pentru implementarea de către persoane fizice și/sau juridice a proiectelor care au ca finalitate următoarele aspecte: crearea de spații verzi/locuri de joacă, folosirea de energie regenerabilă, folosirea de tehnologii verzi/nepoluante, reducerea amprentei de carbon în activitățile curente, etc.
Ne angajăm să facem un Florești mai bine conectat local și cu localitatile invecinate din Zona Metropolitana Cluj
● Un nou management performant și riguros al proiectului de realizare a Centurii Sud Florești, pe ambele segmente, care să ducă la bun sfârșit acest proiect, după nenumăratele amânări și greșeli datorită incompetenței actualei administrații;
● Decongestionare și deblocare străzi pentru realizarea de legături noi în interiorul micro cartierelor din Florești;
● Crearea de sensuri unice în interiorul micro cartierelor pentru decongestionare trafic și posibilitatea de creare locuri de parcare si piste pentru biciclete;
● Optimizarea intersectiilor prin construirea de noi sensuri giratorii ;
● Optimizarea transportului public local, prin suplimentarea cu autobuze în orele de vârf, crearea de stații suplimentare și deschiderea de noi trasee atat intre Cluj si Floresti cat și în interiorul UAT Floresti(Floresti, Tauti, Luna de Sus);
● Construirea unei rețele de piste pentru biciclete și trotinete care sa unească micro cartierele din Florești, printr-un ”culoar verde” Florești-Cluj , ce urmează cursul Someșului, care va decongestiona, prin folosirea mijloacelor alternative de mobilitate urbana, o parte din traficul zilnic înspre și dinspre Cluj-Napoca; (Culoarul poate fi folosit în anumite zone de pe malurile amenajate ale Someșului si ca loc de promenada , pentru activitati sportive sau promenada)
● Construirea unei strategii de dezvoltare a infrastructurii si serviciilor de transport și mobilitate racordata la strategia de mobilitate Metropolitana din ZMC.

Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
Promovăm și implementăm educația modernă în Floresti:
● Construirea de noi școli pentru învațământ primar și gimnazial și care să asigure și necesarul de spații pentru programul after school;
● Asigurarea de spații pentru punerea în funcțiune a cantinelor școlare necesare;
● Promovarea sistemului afterschool în parteneriat cu ONG-uri pentru activități sportive, artistice, recreative;
● Asigurarea cu dotări moderne în sălile de clasă, laboratoare, ateliere
● Înființarea creșelor în zonele dens populate și/sau preluarea copiilor la grădiniță începând cu vârsta de 2 ani;
● Reducerea abandonului școlar și a absenteismului prin implementarea unui sistem de management educational informatic;Cunoașterea numărului exact și monitorizarea familiilor cu situație precară și a copiilor cu părinți plecați în străinătate. Monitorizarea va fi făcută de o echipa multidisciplinara formata din asistent social, medic de familie, cadru didactic, psiholog, polițist;
● Acordarea de burse de merit în cuantumul maxim permis de lege;
● Dezvoltarea învățământului profesional dual în funcție de necesitățile de pe piața muncii și orientarea elevilor spre aceste clase (în strânsă corelație cu dezvoltarea mediului de afaceri);
● Dezvoltarea colaborării cu unitățile de învățământ de renume din Cluj Napoca pentru deschiderea de către aceștia a unor unități școlare și în Floresti;
● Organizarea de programe de educație rutieră pentru elevi în parteneriat cu Primăria Florești;
● Asigurarea deplasării copiilor la/de la scoala cu autobuze speciale pentru elevi, care vor avea program adaptat programului școlar din Floresti si Cluj Napoca.
Punem în valoare și protejăm patrimoniul cultural local, creem oportunități de dezvoltare culturală șii socială pe plan local
USR PLUS Florești respectă drepturile culturale ale oricărei persoane. În viziunea noastră și în conformitate cu definițiile date mai sus, patrimoniul cultural local, cunoștințele și competențele culturale ale persoanelor și ale organizațiilor din comuna Florești, dinamica demografică sunt elementele de bază pe care dorim să reclădim, să dăm o altă dimensiune și să vitalizăm viața culturală, artistică și educațională din comună. Vom face acest lucru prin :
● Investiții în infrastructura culturală, educativ-culturală și cea de cercetare în domeniul patrimonial și cultural-artistic (centru cultural comunal, amfiteatre culturale de cartier, biblioteci, muzeu, arhivă);
● Dezvoltarea unui mediu propice libertății de creație și exprimării artistice;
● Susținerea și încurajarea antreprenoriatului cultural și a industriei creative;
● Atragerea de fonduri europene și naționale pentru dezvoltarea infrastructurii culturale și pentru proiecte care să vizeze patrimoniul cultural local și cultura locală;
● Transparentizarea actului decizional și reorganizarea departamentelor care sunt în coordonarea Consiliului Local și a Primăriei Florești și care au atribuții în domeniul cultural și patrimonial;
● Centrarea programelor culturale și de educație culturală și patrimonială pe nevoile cetățenilor comunei Florești;
● Creșterea gradului de acces la cultură și democratizarea participării la viața culturală;
● Dezvoltarea și finanțarea/ cofinanțarea unor programe culturale și cultural-educaționale dedicate în mod special copiilor, tinerilor, mamei și copilului, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și a celor defavorizate;
● Consultarea reală a comunității în proiectele majore care vor marca pe termen mediu și lung comunitatea;
● Cercetarea, protejarea, salvgardarea și valorizarea patrimoniului cultural local;
● Încurajarea turismului cultural;
● Implicarea tehnologiilor informatice și de comunicare în stimularea mediului cultural local, în promovarea națională și internațională a valorilor culturale și patrimoniale locale, în procesul de patrimonializare a acestor valori;
● Parteneriate între instituțiile culturale locale, judetene și sectorul privat.
Privim investiția în cultură și patrimoniu cultural local ca pe o modalitate esențială prin care putem aduce dezvoltare în comunitate; ca pe o cale importantă prin care conturăm mai clar identitatea comunităților din comuna Florești și prin care creștem coeziunea socială și gradul de implicare civică a membrilor comunității noastre; ca pe un element care îmbunătățim calitatea vieții în comuna Florești.
Investiții în infrastructura culturală locală:
● Centru Cultural. Vom acorda o atentie sporita pentru construirea și darea în folosința comunității a unui Centru Cultural. Clădirea multifuncțională trebuie să funcționeaze ca un polul central în jurul căruia se coagulează viața culturală a comunei. Clădirea trebuie să ofere posibilități multiple pentru desfășurarea în cele mai bune condiții de securitate, tehnice etc pentru o paletă largă de activități: de la spectacole de operă, balet, dansuri de toate genurile, spectacole în care sunt folosite tehnici actuale (audio-video etc), spații pentru ateliere pentru arte plastice, artele spectacolului, elemente de patrimoniu cultural, vernisaje etc. Revizitarea proiectului actual, propus de administrația actuală pentru a vedea în ce stadiu este și dacă se pliază pe concepția USR Florești;
● Amfiteatre. Construirea și darea în folosința comunității a unor amfiteatre cultural-educative (spații semideschise) în fiecare cartier al Floreștiului, câte unul în Tăuți și Luna de Sus. Aceste spații vor funcționa ca locuri în care copiii, tinerii vor găsi un loc al jocului și al exprimării culturale. Un loc în care locuitorii mai tineri în special pot să se adune și să se producă liber din punct de vedere artistic. Totodată aceste spații pot funcționa și pentru realizarea unor cursuri în aer liber (dans, muzică etc). Vor fi puncte care pe harta satului Florești vor crea locuri de relaxare și pentru mamele tinere care sunt în concediu de maternitate/ pentru bunicii care aduc nepoții să se joace. În proximitatea lor, dar fără a deranja se pot face locuri de joacă și de relaxare cu spațiu verde. În satul Florești ar fi necesare câte un asemenea amfiteatru cultural în: 1) zona străzii Răzoare; 2) zona străzilor Someșului-Tineretului; 3) zona străzii Tudor Vladimirescu; 4) Zona străzii Florilor; zona Cetatea Fetei. De asemenea, câte un asemenea loc în Tăuți și Luna de Sus. Totodată aceste spații pot funcționa și ca locuri pentru diverse întâlniri electorale, pentru diverse dezbateri necesare în zona respectivă;
● Căminul cultural. Reamenajarea căminului cultural în spații multifuncționale aduse la condițiile secolului al XXI-lea. Aceste spații să poată fi utilizate în primul rând de populația tânără (spații pentru ateliere de muzică, dans, pictură, teatru, întâlniri publice etc)(amenajare inclusiv a spațiilor din jur ca spații verzi și totodată ca spații funcționale din punct de vedere cultural, spații care să funcționeze în perioada caldă);
● Biblioteca Florești- pol al dezvoltării culturale. Construirea și darea în folosință a unei Biblioteci Comunale care, alături Centrul Cultural, trebuie să devină un pol al dezvoltării culturale în comuna Florești, un loc al dialogului intercultural între românii, maghiarii și toate celelalte etnii prezente în comună. Biblioteca trebuie să aibă toate dotările la standardele secolului XXI, racordările în rețelele naționale și internaționale de difuzare a cărții și a informației, personal de specialitate înalt calificat pentru a putea oferii cele mai bune servicii în domeniu;
● Muzeu comunal- loc al memoriei culturale, al cercetării și promovării patrimoniului cultural. Dinamica socială a satului Florești în special în ultimii 20 de ani a produs o schimbare radicală a profilului economic și cultural al satului Florești. Această dinamică a dus la dispariția unor elemente care conturau specificul cultural local, astfel încât anchetarea etnologică și sociologică a satului Florești și a celorlalte două sate (care nu au cunoscut aceeași dinamică a dezvoltării) este de domeniul urgenței, dat fiind faptul că artefactele și purtătorii de informație culturală relevantă pentru cultura locală dispar foarte repede. Muzeul comunal trebuie să fie gândit ca un loc al memoriei culturale a celor trei comunități, a comunității multietnice din Florești. Aici trebuie adunate toate mărturiile, de orice natură și de orice fel ar fi ele (istorice, etnografice etc) cu scopul păstrării și introducerii lor în circuitul informației culturale locale, naționale, internaționale.
Comunități conectate la tehnologie
➔ Smart Community prin digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea locală și cetățean: adminitrația publică locală va trebui să își schimbe fluxurile interne de lucru astfel încât să acomodeze lucrul cu documentele electronice; cetățeanul va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni.
➔ Sistem de management digital al documentelor interne primăriei și instituțiilor subordonate astfel încât orice cetățean să poată accesa on-line orice document (exceptând elementele confidențiale) aflat în posesia autorităților locale.
➔ Interconectare și identitate electronică: toate softurile achiziționate de autoritatea publica locala vor fi interconectate la rețeaua de “autostrăzi digitale” formate din rețele interconectate între toate autoritățile publice deținătoare de date; orice soft dezvoltat din fonduri publice sau achiziționat de autoritatea locală care prevede autentificarea cetățenilor, va permite și autentificarea prin intermediul cărții electronice de identitate (CEI).
➔ Birou unic în cadrul primăriei care să ofere cetățenilor posibilitatea de a-și soluționa cu promptitudine cereri pentru servicii diverse, de la plata impozitelor locale până la cereri legate de proiecte de urbanism și dezvoltare urbană.
➔ Implementarea aplicației de mobil ”My Floresti”- va permite cetățenilor semnalarea problemelor și localizarea lor pe hartă, aceasta e gândită să fie integrată direct la sistemul intern de management al fluxurilor de documente, astfel orice solicitare ajunge direct la compartimentul responsabil de soluționarea ei; aplicația va include (în platforma mobilă) și un sistem de plată online a taxelor și impozitelor.
➔ Sistem electronic prin care cetățenii își pot introduce numărul de telefon mobil în portalul online al primăriei și pot fi alertați prin sms cu notificări pentru informarea la timp asupra evenimentelor de interes local sau avertizări legate de utilitățile publice

Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
➔ Înființarea și, după caz, extinderea serviciilor comunitare integrate (social, educație, sănătate, acces la munca si locuire decenta, acces la documente de identitate) pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile, pentru combaterea lipsurilor multiple și eliminarea piedicilor din calea accesului la oportunități de a dezvolta o viață independentă și demnă.
➔ Maparea vulnerabilităților din comunitate: vom identifica nevoile celor vulnerabili, aducând în comunitate, aproape de ei, serviciile care lipsesc și le vom asigura sprijinul de care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate.
➔ Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin implicarea vârstnicilor care doresc să fie activi.
➔ Accesibilizare: spații publice, instituții, infrastructură rutieră și mijloace de transport ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior, vârstnici, servicii de informare adaptate.
Urbanism modern orientat spre floresteni și spre viitor
➔ Oprirea dezvoltării haotice prin blocarea acordării derogărilor de la planul de urbanism general, identificarea zonelor subconstruite, dar cu infrastructură urbană corespunzătoare pentru a fi incluse în noul PUG ca și zone prioritare de dezvoltare urbană;
➔ Implementarea unui PUG nou, corelat cu PUG-ul orașului Cluj Napoca și în concordanță cu viziunea modernă de dezvoltare a unei localități precum Floresti.
➔ Modalitate de abordare în noul PUG este impărțirea Florestiului pe mai multe zone (cvartale) cu dimensiuni de aproximativ 1-2 kmp și functiuni diferite.
Zona 1; Strada Avram Iancu (centru istoric al localității). Are functiuni sociale pentru o localitate rurala de aproximativ 5-6.000 locuitori.
Zona 2; cuprinsa intre str Eroilor si str Tauti. A doua zona ca și număr de blocuri construite dar și case. În zonă sunt și cateva spatii comerciale, însă exista o singura gradinita/cresa
Zona 3; zona Cetatea Fetei. Singura zona care pare a avea funcțiunile necesare pentru a functiona. Exista școli, gradinite, parcuri, zone cu mic comerț.
Zona 4; zona cuprinsa intre Str Eroilor și Strada Urusagului. Zona unde s-au construit cele mai multe imobile (blocuri și case) și locuiesc cei mai mulți locuitori noi. Zona este aproape în totalitate lipsită de orice fel de functiuni sociale. În afara de cateva magazine si 2 crese/gradinite private.
Zona 5; (zona de nord); cuprinsa între str Avram Iancu și Somes. Zona este alipită de centrul istoric cu străzi care continua trama stradala a satului vechi. Pe aceste străzi s-au construit preponderent blocuri.
Zona 6; cuprinsa de străzile Tautiului, Narciselor, Magnoliei. Zona preponderent de case.
Zona 7; cuprinsa de str. Razoare și Valea Gârbăului. Cuprinde și viitorul spital regional. O zonă mixtă cu funcțiuni comerciale și zone de locuințe cu diferite înălțimi.
Zona 8; capatul strazii Donath.
Zona 9; zona de nord între Somes și dealul Hoia. Momentan sunt doar cateva case. Pe aici va trece centura metropolitana. Pentru a nu replica “fenomenul Floresti” zona trebuie bine reglementata urbanistic.
Zona 10; intrarea în Floresti dinspre Gilau. Momentan sunt construite hale industriale de-a lungul drumului DN1. Propunem ca întreaga zona sa fie transformată într-un pol al dezvoltării economice, cu functiuni de birouri, hale de producție si mare comerț. Legarea acestei zone cu Florestiul și viitoarea centura Metropolitana sunt esentiale. Aici se pot crea cateva mii de locuri de munca cu efecte extrem de benefice pentru comunitate cat și pentru creșterea veniturilor la bugetul local.
➔ Zonele de locuințe trebuie sa cuprinda funcțiile sociale, aferente pentru a putea function: creșe, grădinițe, școli, spații pentru mic comerț, spații verzi, eventual mici zone de birouri și locuri de joacă pentru copii. Doar printr-o astfel de organizare se reduce dependența de municipiul Cluj. Toate aceste functiuni trebuie sa fie la o distanta mica astfel incat sa poată fi accesate pietonal în detrimentul utilizării auto. De exemplu: cresa sau gradinita trebuie sa fie la maxim 500 m distanța, scoala primara la maximum 1 km distanța, iar scoala gimnaziala la maxim 2 km. Liceele pot sa fie și la distanțe ceva mai mari, cu condiția sa fie deservite de mijloace de transport.
➔ Noul PUG va cuprinde trama stradala! Este singura soluție pentru dezvoltarea coerentă a Florestiului. Chiar dacă realizarea întregii infrastructuri rutiere este o sarcina pe termen mediu și lung, respectarea tramei stradale trasate va asigura evitarea situațiilor de blocaj datorat dezvoltarilor urbanistice.
➔ Transformăm Florestiul dintr-un cartier dormitor într-un cartier/localitate cu functiuni mixte. Locurile de munca în Floresti sunt invers proportionale cu populatia. Floreștiul are oficial 40.000 locuitori (neoficial 50-55.000) dar sunt doar 7.000 locuri de munca. Locurile de munca se pot crea în mai multe zone nu doar într-un parc industrial. În fiecare zona din Floresti trebuie sa existe zone mai mici sau mai mari de mici birouri care pot fi închiriate pentru business-uri mici (mici antreprenori locali).
➔ Pana la adoptarea noului PUG reglementarea pe baza de PUZ sau PUD trebuie sa aibă o amplitudine mult redusă față de ce s-a întâmplat până acum și trebuie adoptate cu luarea în considerare a impactului pe care fiecare proiect imobiliar poate sa îl aibă asupra situației existente. Adoptarea unui nou PUG se poate face în 1-3 ani în funcție de situația de astăzi, și de determinarea politică a noului legislativ local.
➔ Transparentizarea adoptarii PUZ-urilor prin publicarea pe site-ul Primăriei a documentatiilor complete care stau în spatele HCL-urilor.
➔ Stabilirea unor zone verzi de dimensiuni mari. Propuneri: zona Poligon, Cursul Somesului, dealul din spatele străzii Cetății, dealul din spatele străzii Teilor, dealul din spatele străzii Razoare. Crearea de păduri-parcuri.
➔ Crearea unei străzi principale - centru de cartier cu functiuni mixte( comerciale, zone pietonale, instituții de cultură, etc.) Posibile zone: Strada Cetății zona cu actualele ferme de pui sau strada Avram Iancu (centrul istoric al Florestiului). In aceasta zone se vor desfasura principalele evenimente publice.
➔ Profesionalizarea biroului de urbanism din Primăria Florești.
➔ Plantari de arbori și arbusti dintre imobilele de locuințe și pe marginile străzilor pentru creșterea confortului termic pe durata verilor și ozonarea aerului.
➔ Construcția de parkinguri publice pentru eliberarea spațiilor dintre blocuri și conversia acestora în spații verzi.
➔ Amenajarea de spații de joacă generoase, dotate cu mobilier urban modern, in fiecare micro cartier al Florestiului.
➔ Luna de Sus și Tauti “mai aproape” de Floresti.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare