Dej

PROGRAM DE GUVERNARE LOCALĂ PENTRU MUNICIPIUL DEJ
CUPRINS :

○ Viziune
○ Sănătate și siguranță în comunitățile noastre
○ O administrație locală profesionistă și curată
○ Economie curată și locuri de muncă pentru comunități prospere
○ Servicii publice demne de secolul XXI pentru toți cetățenii
○ Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
○ Comunități conectate la tehnologie
○ Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
○ Cuvânt de încheiere


Viziune

Documentul de mai jos redă viziunea pe care noi, membrii Alianței USR PLUS o avem pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a orașului nostru.
Dorința noastră și a tuturor locuitorilor acestui oraș, este de a face din Dej un oraș cu adevărat european, un oraș de care să putem să ne simțim din nou mândri cu adevărat.
Am identificat câteva probleme actuale, și venim cu câteva soluții de remediere a lor, precum și câteva căi de dezvoltare a potențialului pe care îl are orașul Dej, dar toate aceste lucruri se pot face numai printr-o implicare activă a cetățenilor în viața publică, printr-o conlucrare eficientă și bazată pe încredere reciprocă între administrația locală și cetățeni, și printr-o transparență totală din partea administrației locale. Doar învățând să avem încredere unii în ceilalți vom reuși sa avem rezultatele dorite de noi toți. Așadar asumarea unui rol activ în viața publică este primul pas pe care noi l-am făcut, și este ceea ce ne-am dori sa facă fiecare cetățean al orașului în viitorul apropiat.

Sănătate și siguranță în comunitățile noastre

● Creșterea accesibilității dejenilor la servicii medicale
Pentru realizarea acestui lucru, propunem implementarea următoarelor măsuri:
1. Asigurarea accesului permanent la servicii medicale de bază (asistență medicală primară continuă) pentru toți cetățenii orașului prin înființarea unui centru de permanență.
Centrele de permanență reprezintă asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie. Serviciile medicale pe care le furnizează centrele de permanență sunt acordate gratuit atât persoanelor asigurate cât și persoanelor neasigurate.
Centrul de permanență ar deservi nu numai populația Dejului (aproximativ 38.000 locuitori), ci și pacienții din comunele limitrofe Dejului.

2.Programări on-line la toate ambulatoriile și laboratoarele din oraș.
Programarea on-line ar scuti cetățenii de o deplasare în unitățile medicale respective, iar în această perioadă ar reduce substanțial și riscul de contaminare cu virusul SARS – CoV 2 în locațiile respective. Programările ar putea fi făcute de către medicul de familie, care indică și recomandă examinarea respectivă.
3. Accesul tuturor preșcolarilor și școlarilor din oraș la servicii de medicină stomatologică școlară și educație pentru sănătate orală prin dotarea, autorizarea și redeschiderea cabinetului stomatologic școlar de la Liceul Andrei Mureșanu. Susținem și dotarea cabinetului prin fonduri europene.
4. Susținerea și completarea rețelei de medicină școlară din oraș.
În contextul COVID-19, într-o perioadă în care oamenii au trăit poate una dintre cele mai dificile perioade din viața lor, luând în considerare faptul că anul școlar va începe în scurt timp, este necesar să sprijinim material și uman rețeaua de medicină școlară, pentru a asigura revenirea în condiții de siguranță a elevilor în școli. Personal și dotări...fonduri europene
● Aer respirabil și reducerea poluării
Ne dorim monitorizarea calității aerului printr-o rețea alternativă extinsă în mai multe puncte ale orașului(șosea de centură, centru, cartiere). Dorim montarea de senzori în mai multe locații, acolo unde este concentrat traficul auto si există activitate economica posibil poluanta, precum și includerea unei stații mobile, care sa poată fi mutată în funcție de necesități, astfel încât măsurătorile respective să fie cât mai relevante. În funcție de datele înregistrate se pot lua măsurile adecvate de scădere a poluării. Datele trebuie să fie accesibile online pentru toți cetățenii, pe un portal dedicat sau pe site-ul administrației.
Propunem înființarea registrului arborilor din oraș. pentru ca fiecare arbore să fie întreținut și tratat individual, rata de pierdere fiind astfel mult mai mică, și reabilitarea plamanului verde al Dejului: parcul mare, pădurea Bungar, Pădurea de pe Bacău, prin plantări de arbori, întreținere și acțiuni de curatare. O modalitate alternativă de extindere a spațiului verde ar fi montarea ghivece de dimensiuni mari cu specii de arbori care se preteaza la acest tip de cultura.

● Revitalizarea Parcului Balnear Toroc
Parcul Balnear Toroc trebuie dezvoltat în următoarele direcții:
➢ identificarea unui teren și concesionarea acestuia pentru construcția de spații de cazare (vezi modelul Băilor Figa), sau încurajarea locuitorilor din apropiere sa ofere locuri de cazare celor care vin din alte localități (vezi modelul Tasnad).
➢ un management eficient, care să îmbunătățească permanent condițiile de relaxare, și să facă profit la bugetul local.
➢ dezvoltarea unei componente balneare care sa funcționeze în tot timpul anului. Apele sărate ale lacului sunt indicate în tratarea anumitor boli, și în special a reumatismului. De asemenea tipul de nămol aflat în zona este folosit de zeci de ani ca mijloc de tratament. Prin construirea unei baze de tratament și proceduri medicale în incinta complexului balnear Toroc am reușit atragerea unei noi categorii de turiști.

● Spații de joacă și de mișcare
Locurile de joacă în Dej, ca în oricare oraș, trebuie sa fie sigure, funcționale și atractive.
Propunerile noastre sunt:
➢ luarea în evidență oficialã a tuturor locurilor de joacã existente, și denumirea acestora astfel încât sã poatã fi identificate exact de cãtre cetãţeni;
➢ elaborarea unui regulament de utilizare și administrare a locurilor de joacă (orarul de funcționare cu specificarea orelor de liniște, reguli de comportament în incinta locului de joacă, instrucţiuni pentru responsabilizarea însoţitorilor, programul pentru efectuarea lucrărilor de mentenantã la locul de joacă ,număr de telefon unde pot fi anunţate defecţiunile apărute şi comportamentul neadecvat al persoanelor care frecventează locurile de joacă);
➢ patrulare ritmică a poliţiei comunitare pe la toate locurile de joacã cu identificarea și sancționarea persoanelor care încalcã legea;
➢ asigurarea pe raza locurilor de joacă a urmãtoarelor: supraveghere video, țâșnitori cu apă potabilã, toalete ecologice, iluminat pe timp de noapte;
➢ asigurarea confortului adulţilor care însoţesc copii la locul de joacã - umbrã, bănci plasate în locuri de unde se pot ţine cu ușurinţã copiii sub observaţie;
➢ amenajarea de perdele din vegetaţie cu rol de a asigura reducerea deranjului fonic pentru locuitorii din proximitatea locurilor de joacă.
● Culoar verde pe râul Someș
Propunem amenajarea malurilor râului Someș , prin construirea de de alei, piste pentru biciclete și alergare, mobilier urban, cișmele de apă, precum și alte facilități comunitare (plajă urbană, locuri amenajate pentru pescuitul sportiv, locuri amenajate pentru picnic), pentru valorizarea și integrarea acestora în beneficiul cetățenilor.

● Comunitate în care suntem în siguranță
Propunem achiziționarea unui sistem centralizat de supraveghere video stradală, care sa permită instalarea de camere de supraveghere stradale în punctele cheie ale orașului (căile de acces în oraș, în proximitatea instituțiilor de invatamant, a parcurilor și locurilor de joacă, precum și în punctele cunoscute ca fiind cu infractionalitate peste medie). Rolul lor va fi atat de prevenire, prin faptul că va descuraja desfășurarea de acte antisociale, vandalisme sau chiar fapte penale, cât și de monitorizare și ajutor în identificarea rapidă a celor care se fac vinovați de astfel de acte. Sistemul va oferi un ajutor important Poliției Locale, care va putea astfel sa acopere mult mai judicios punctele importante din oraș, dirijati fiind de un operator al acestui sistem.

● Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism
Susținem necesitatea elaborării unui plan de îmbunătățire a activității și imaginii Poliției Locale în comunitate și de eficientizare a muncii acestora.
Susținem introducerea unor programe locale de prevenire și conștientizare a efectelor și riscurilor bullying-ului și discriminării în școli și altor forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile, precum și măsuri de sprijin a victimelor unor astfel de abuzuri.
Trebuie continuată campania împotriva cerșetoriei, începută anul trecut de administrația locală, și rămasă la stadiul de “succes” doar pe hârtie, cu efecte zero.


O administrație locală profesionistă și curată
● Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală
Nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.

● Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului
Avem nevoie de o administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii. Acest lucru presupune digitalizare extensivă, servicii on-line cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a solicitărilor de documente cetățenilor;
Prin implementarea unei administrații digitalizate, în primul rand se crește eficiența interacțiunii dintre cetățean și administrație, gradul de încredere al cetățeanului față de administrație, și implicit, gradul de implicare a acestuia în viața civică.

● Administrație profesionistă
Standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs.
● Standarde de urbanism
Adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate).

● Administrație transparentă
Propunem ca dezbaterile publice să fie obligatorii atât pentru stabilirea bugetului localității, cât și în cazul documentelor de planificare urbană (PUZ/PUG), sau a proiectelor de investiții semnificative, iar componenta de buget participativ să fie popularizată și dezvoltată.
Dorim implementarea unei aplicații mobile, care sa permita raportarea de către cetățeni a problemelor diverse din oraș (trotuare blocate, capace de canal lipsa, mobilier stradal distrus, spatii neingrijite, etc) ar face ca cetățenii să devină mai activi și mai interesați de implicare civică.

● Transparență 100% a cheltuielilor primăriilor
Ne luăm angajamentul ca fiecare administrație locală sau județeană USR PLUS să prezinte fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (bucuresti.openbudget.ro).○ Economie curată și locuri de muncă pentru comunități prospere

● Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale și industriale locale

Propunem ecologizarea fostei zone industriale IFA, demolarea clădirilor existente, asigurarea tuturor utilităților pentru atragerea de noi agenți economici, pentru a se crea un nou hub/parc industrial.

● Atragere de fonduri europene

Ne propunem ca fiecare proiect să fie monitorizat eficientă și separat, iar după consultarea proiectelor de execuție ne vom asigura că aceste proiecte sunt duse la bun sfârșit la calitatea așteptată. De asemenea dorim integrarea acestora deoarece unele dintre acestea se suprapun.

● One-stop-shop
Propunem înființarea unui birou de informații, la nivel municipal pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, cu informații la zi despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale.

● Dezvoltarea resursei umane
Acest lucru se poate obține prin programe locale de formare de competențe, încurajarea atragerii de profesioniști, facilitarea mobilității locale/județene a forței de muncă, și organizarea de cursuri de formare în diverse meserii, pentru stimularea reconversiei profesionale.

● Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali și modernizarea târgurilor și piețelor
Propunem doua direcții de acțiune: modernizarea/reorganizarea Pieței Agroalimentare și susținerea producătorilor locali.
Pentru modernizarea Pieței Agroalimentare propunem:
➢ înființarea unui laborator pentru controlul legumelor și fructelor;
➢ recensamantul anual al meselor din piață;
➢ conducerea pieței sa fie sub forma unui consiliu de administrație din care sa facă parte și producători locali;
➢ etajarea unei parti din piață pentru creșterea capacității în special pentru comerciantii care în momentul de față își expun marfa în parcarea pieței;
➢ dotarea pieței cu bănci pentru odihnă necesare pentru persoanele în vârstă;
➢ dotarea pieței cu automat pentru cafea, ceai și bauturi racoritoare;
Măsurile pentru susținerea producătorilor locali:
➢ producătorii noi care vor să înceapă o activitate în domeniul agricol în momentul ridicarii atestatului, sa primeasca automat o masa în piață;
➢ biroul agricol să popularizeze și să intermedieze contractele de arendă și comodat;
➢ târgurile de produse (gen Ziua Recoltei) sa se desfășoare în perioada în care producătorii locali din zonă au producția maximă;
➢ eliminarea samsarilor din piață;
➢ redeschiderea târgului de animale;
➢ ajutorul pt organizarea în asociere și pătrunderea în rețeaua de magazine locale;○ Servicii publice demne de secolul XXI pentru toți cetățenii

● Mobilitate
Dorim realizarea de investiții în transportul public, în special ecologic (autobuze electrice, piste de biciclete, rețea de încărcătoare pentru mașini electrice) și în programe de încurajare a mijloacelor de transport alternative (biciclete, trotinete).

● Comunități pentru oameni, nu pentru mașini
Susținem necesitatea luării următoarelor măsuri:
➢ eliberarea trotuarelor de mașinile parcate ilegal, în același timp cu amenajarea de noi parcări;
➢ crearea unei zone pietonale în centrul orașului;
➢ modernizarea traseelor pentru transportul public;
➢ realizarea unui recensământ al tuturor garajelor aflate pe spațiul public, precum și clarificarea situației lor juridică;
➢ identificarea și amenajarea unor trasee urbane de cicloturism ( în stransa legatura cu oferirea de locuri de parcare, pentru a elibera străzile de mașinile parcate langa trotuar);

● Eficientizarea energetică a locuințelor și clădirilor publice prin investiții din fonduri europene

Soluțiile pe care noi le propunem dejenilor includ intervenții integrate de regenerare urbană, acordarea de facilități fiscale și administrative, crearea de documentații urbanistice (ghiduri pentru refațadizare), compatibilitatea materialelor folosite și includerea unor alternative, participarea asociațiilor de proprietari ca decidenți, creșterea transparenței licitațiilor și publicarea de estimări ale costurilor și beneficiilor și a informațiilor actualizate privind reabilitarea termică.
Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera este un obiectiv important din Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Vest 2021-2027, și va putea fi promovat în următorul exercițiu bugetar al UE.

Curățenie în toate spațiile publice, colectare selectivă și valorificarea deșeurilor
➢ derularea unor programe de conștientizare a importanței trierii deșeurilor menajere;
➢ implementarea colectării selective la nivelul întregului oraș;
➢ investiții în instalații de reciclare;


○ Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii

● Infrastructură școlară civilizată
Fiecare instituție care face parte din infrastructura școlară trebuie dezvoltată cu ajutorul fondurilor europene, nu doar prin reabilitarea spațiilor în care funcționează , ci și prin dotarea tuturor creselor, gradinitelor si școlilor la standarde moderne.
În vederea cresterii sanatoase a copiilor și în aceelasi timp a identificarii de potentiali viitori sportivi amatori si profesionisti propunem reînființarea Clubului Școlar Sportiv Dej în care sa aibă acces toți copiii, pe grupe de vârste, la diferite categorii de sporturi cu tradiție în Dej (volei, baschet, tenis de masă, etc).

● Susținerea elevilor merituoși și a celor proveniți din medii defavorizate
Dorim mărirea cuantumului burselor de merit și a burselor sociale, precum și găsirea unor soluții de acordare la timp a acestor burse (momentan sunt întârzieri de până la 4 luni). Susținem și demararea unui parteneriat public-privat cu agenții economici din oraș, pentru programe de tip sponsorship pentru acești elevi, făcut sub patronajul primăriei.

● Parteneriat cu părinții și elevii pentru buna administrare a școlilor
Susținem implicarea părinților și a elevilor în consiliile de administrație ale școlilor și în decizii asupra oportunității unor investiții la nivelul școlilor sau în selectarea personalului;
Dorim și identificarea școlilor ce pot participa din punct de vedere logistic la programul “O masa caldă” și ajutarea acestora în găsirea de spațiu propice acestui lucru.

● Încurajarea participării tinerilor în comunitate
Se va face prin proiecte, programe și activități care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață precum: voluntariat, învățare nonformală, solidaritate, activități sportive, expresie culturală, stil de viață sănătos, mediu, inovație, antreprenoriat sau antreprenoriat social, agrement și timp liber, cetățenie activă, educație civică, dezbateri, campanii și proiecte civice, înțelegere interculturală, etc;

● Infrastructură culturală
Dorim revitalizarea vieții culturale a orașului, prin încheierea de parteneriate cu companiile de teatru de stat sau private din zona, care sa vina în mod regulat cu spectacole la Centrul Cultural Arta, precum și amenajarea unei scene permanente în aer liber, care să fie folosită la concerte sau spectacole de teatru pe timpul verii.

○ Comunitate conectată la tehnologie

● Smart Community prin digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea locală și cetățean
Fiecare instituție publică locală va trebui să își schimbe fluxurile interne de lucru astfel încât să acomodeze lucrul cu documentele electronice; cetățeanul va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni.

● Sistem de management digital
Vrem introducerea unui sistem de management digital al documentelor interne primăriei și instituțiilor subordonate astfel încât orice cetățean să poată accesa on-line orice document (exceptând elementele confidențiale) aflat în posesia autorităților locale.

● Interconectare și identitate electronică
Toate softurile achiziționate de autoritățile publice vor fi interconectate la rețeaua de “autostrăzi digitale” formate din rețele interconectate între toate autoritățile publice deținătoare de date; orice soft dezvoltat din fonduri publice sau achiziționat de autoritățile locale care prevede autentificarea cetățenilor, va permite și autentificarea prin intermediul cărții electronice de identitate (CEI).

○ Comunitate în care ne pasă de fiecare locuitor
● Maparea vulnerabilităților din comunitate
Vom identifica nevoile celor vulnerabili, aducând în comunitate, aproape de ei, serviciile care lipsesc și le vom asigura sprijinul de care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate;
➢ Debirocratizarea, transparentizarea și creșterea accesului populației la serviciile de asistență socială și medico-socială. Eficientizarea, profesionalizarea și extinderea activității Centrului medico-social, respectiv Unitatea de îngrijire la domiciliu și Centrul de Zi pentru vârstnici.
➢ Accesul la servicii de evaluare și tratament logopedic pentru toți preșcolarii și școlarii din ciclul primar, conform prevederilor legii.

● Parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin reimplicarea vârstnicilor care doresc să fie activi
➢ Susținerea și implicarea ONG-urilor în proiectele comunității;
➢ Încurajarea și implicarea partenerilor sociali și a ONG-urilor în proiectele care privesc incluziunea socială, egalitatea de gen și egalitatea de șanse sporirea accesului la serviciile publice și de sănătate, acționând în scopul reducerii abandonului în școlile locale;
➢ Reimplicarea persoanelor vârstnice în viața activă a comunității, prin crearea unui cadru unde să poată face acest lucru.
● Modernizarea infrastructurii cimitirelor din oraș
Avem doua cartiere ale Dejului (Viile Dejului și Ocna Dej) care nu au o capelă funcțională la standardele europene și unde avem nevoie de o întreținere adecvată a căilor de acces și aleilor din toate cimitirele orașului.

● Accesibilizarea
Accesibilizarea nu se referă numai persoanele cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, dar și persoanele în vârstă, femeile însărcinate sau cele cu copii mici.
➢ Un punct de pornire în aceasta problematică complexă ar fi punerea în aplicare a normativului privind adaptarea cladirilor civile și spațiul urban la nevoile invidivuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, publicat în Monitorul Oficial nr.121 bis/5.III.2013;
➢ Prezența unor reprezentanți ai organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţie ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2) art. 62 din Legea 448/2006, conform Legii Nr. 448 din 6 decembrie 2006, Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la art.62 și art.63;
➢ O problemă eternă în municipiul Dej pe care ne-o propunem să o rezolvăm este lipsa accesibilității la secțiilor de votare conform Hotărârii nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr.915/14.10.2016, vezi art.3 lit.d;


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare