Campia Turzii

PROGRAM DE GUVERNARE LOCALĂ CÂMPIA TURZII

Viziune
Program
1. Sănătate și siguranță în comunitatea noastră
2. O administrație locală profesionistă și curată
3. Economie curată și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
4. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
5. Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
6. Comunitate conectată la tehnologie
7. Comunitate în care ne pasă de fiecare locuitor

Viziune
Documentul de mai jos redă viziunea pe care noi, membrii Alianței USR PLUS o avem pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a orașului nostru.
Dorința noastră, ca și a tuturor locuitorilor acestui oraș, este de a face din Câmpia Turzii un oraș cu adevărat european, un oraș de care să putem să ne simțim din nou mândri.
Am identificat câteva probleme actuale, și venim cu soluții de remediere a lor, precum și câteva căi de dezvoltare a potențialului pe care îl are orașul Câmpia Turzii, dar toate aceste lucruri se pot face numai printr-o implicare activă a cetățenilor în viața publică, printr-o conlucrare eficientă și bazată pe încredere reciprocă între administrația locală și cetățeni, și printr-o transparență totală din partea administrației locale. Doar învățând să avem încredere unii în ceilalți vom reuși sa avem rezultatele dorite de noi toți. Așadar, asumarea unui rol activ în viața publică este primul pas pe care noi l-am făcut, și este ceea ce ne-am dori să facă fiecare cetățean al orașului în viitorul apropiat.


1. Sănătate și siguranță în comunitatea noastră
● Spitale civilizate cu dotări corespunzătoare și manageri profesioniști:
- Modernizarea și dotarea spitalului prin accesarea de fonduri europene;
- Asigurarea de locuințe de serviciu pentru medici, mobilate și utilate corespunzător;
- Asigurarea unui spațiu corespunzător Serviciului de Ambulanță;
- Constituirea și dotarea unei secții de recuperare (gimnastică medicală; fizioterapie);
- Mărirea numărului de locuri în secția de paliație;
- Cursuri de urgență suplimentare pentru personal specializat în Covid-19; voluntariat;
- Parteneriat privat cu școlile în vederea acordării de servicii stomatologice;
- Renovarea clădirii Policlinicii și dotarea ei cu rampe de acces și lift pentru persoanele cu dizabilități;
- Acreditarea laboratorului de analize medicale al spitalului pentru efectuarea analizelor gratuite/decontate prin CNAS;
- Înființarea „Școlii mamei” în cadrul spitalului, unde se vor desfășura gratuit cursuri prenatale privind sarcina, nașterea și alăptarea, cursuri de puericultură și prim-ajutor și ședințe de gimnastică pentru gravide;
- Amenajarea saloanelor de la secția de pediatrie a spitalului municipal astfel încât mama să poată rămâne internată alături de copilul ei;
- Dezvoltarea rețelei de medicină școlară prin dotarea și modernizarea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ și implementarea de programe de stil de viață sănătos în școli.
● Aer respirabil și reducerea poluării:
- Regenerarea și conversia funcțională a terenurilor virane degradate, neutilizate sau abandonate inclusiv prin promovarea investițiilor ce vizează infrastructura verde a municipiului Câmpia Turzii;
- Modernizarea și extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv prin parcuri urbane, acoperișuri verzi, grădini urbane etc.;
- Promovarea programului „Adoptă un spațiu verde!”;
- Măsurarea poluanților în aerul ambiental prin intermediul unor echipamente specifice: supravegherea continuă a poluării cu o rețea proprie de senzori care să acopere tot orașul și publicarea datelor pe o platformă accesibilă cetățenilor;
- Identificarea și eliminarea „gropilor” de gunoi clandestine;
- Monitorizarea în permanență a zonelor considerate gropi de gunoi și amendarea celor care încalcă legea;
- Susținerea și implementarea sistemelor de producție și consum sustenabil, verde, prietenos cu mediul. Printre altele, aceste măsuri vor avea ca efect reducerea cheltuielilor cu energia a municipiului:
o Amenajarea de parcări cu stații de alimentare pentru mașini electrice;
o Dotarea instituțiilor publice cu panouri fotovoltaice;
o Achiziționarea și instalarea unei centrale eoliene pentru asigurarea consumului municipal public;
o Dotarea instituțiilor publice cu unități de stocare a energiei provenite din surse regenerabile (panouri fotovoltaice + centrală eoliană);
- Monitorizarea continuă a posibilelor activități generatoare de poluare: șantiere de construcții, agenți economici;
- Igienizarea zonelor de pe malul Arieșului;
- Canalizarea pârâului industrial Racoșa, prin conducte de beton și legarea la stația de epurare.
● Spații de joacă și de mișcare:
- Modernizarea spațiilor de joacă pentru copii;
- Dotarea parcurilor de joacă cu facilități pentru copiii cu dizabilități și copiii sub 3 ani;
- Reabilitarea Bazei Sportive pentru copii (Lut) și introducerea ei în circuitul sportiv.
● Culoare verzi pe râurile și cursurile de apă din localități:
- Valorificarea malurilor verzi ale Arieșului:
○ amenajarea de promenade care să conecteze orașul de râu, traversând canalul Racoșa;
○ o pistă de biciclete;
○ o plajă urbană;
○ asigurarea securității pe întreaga distanță a promenadei.
● Transformarea zonei centrale a municipiului exclusiv în zonă pietonală.
● O comunitate în care suntem în siguranță:
- Construirea unui pasaj subteran la nivel cu calea ferată pentru a facilita legătura între cartierul Șarât și zona centrală a orașului în condiții de siguranță pentru pietoni;
- Construirea unei pasarele pietonale paralele cu podul de cale ferată, asigurând o traversare în siguranță a elevilor;
- Extinderea sistemului de supraveghere în zonele cu probabilitate mare de infracționalitate;
- O atenție sporită acordată școlilor de către Poliția Locală;
- Implicarea Poliției Locale în prevenirea furturilor din recolte și împiedicarea pășunatului abuziv pe terenuri în proprietate privată;
- Organizarea unui grup de pompieri voluntari care să asigure intervenția rapidă, până la ajungerea echipajelor specializate;
- Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism;
- Stimularea proprietarilor de clădiri să întrețină fațadele cu vedere la stradă și spațiile aferente;
- Programe locale de prevenire și conștientizare a efectelor agresiunii în școli.2. O administrație locală profesionistă și curată
● Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală:
- Un audit independent la preluarea mandatului;
- Climat de responsabilitate și profesionalism;
- Achiziții publice în favoarea municipiului, nu a firmelor prietene;
- Transparență 100% a cheltuirii banului public.
● Administrație profesionistă:
- Recrutarea personalului pentru funcțiile vacante se va face pe baza cunoștințelor și experienței în domeniu;
- profesionalizarea personalului din departamentele pentru fonduri europene pentru reducerea cheltuielilor cu externalizarea serviciilor;
- Cursuri de perfecționare a angajaților din Primărie care au studii de specialitate;
- Atragerea investitorilor prin simplificarea birocrației și asigurarea de servicii la nivel european - digitalizare;
- Stimularea micilor întreprinzători.
● Standarde de urbanism:
- Fără derogări inoportune de la PUG care permit construirea de blocuri între case;
- Dezvoltarea urbanistică fără ansambluri rezidențiale lipsite de spații comunitare (parcuri, grădinițe, creșe, etc.).
● Participare publică:
- Organizarea participării și consultarea cetățenilor la ședințele publice;
- Întâlniri periodice atât cu seniorii orașului (sfatul bătrânilor), cât și cu tinerii (sfatul tinerilor);
- Organizarea de întâlniri periodice cu locuitorii din fiecare cartier;
- Înființarea unui Centru de Inițiative Civice – un spațiu deschis tuturor cetățenilor dornici să se implice în viața comunitară pentru a propune dezbateri pe agenda publică, a dezvolta politici de dezvoltare urbană și forme de colaborare între actorii din oraș.

● Ordine în finanțele publice locale:
- Dezvoltare locală planificată și strategică: un parteneriat al municipiilor Turda și Câmpia Turzii pentru facilitarea accesării fondurilor europene și elaborarea strategiei de dezvoltare locală pe termen lung;
- Creșterea eficienței în utilizarea resurselor financiare ale Primăriei prin alocări sporite pentru investițiile în dezvoltarea orașului.
● Buget participativ:
- Implementarea sistemului de buget participativ – cetățenii propun și aleg proiecte care vor fi finanțate din bugetul municipal, începând cu proiecte pilot în cuantum de 2% din buget și cu creștere progresivă până la 5%.
● Transparență 100% a cheltuielilor Primăriei:
- O platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, care să prezinte fiecare leu cheltuit (bucuresti.openbudget.ro / transparență.usr.ro).

3. Economie curată și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
● Atragerea de investiții private, în acord cu programul județean de promovare a facilităților și oportunităților locale și de sprijin pentru ca investitorii să-și dezvolte proiectele. Vom sprijini dezvoltarea platformelor industriale existente – platforma fostului combinat, parcul REIF și Parcul Industrial al Primăriei Câmpia Turzii – precum și înființarea noului parc Tetarom în parteneriat cu Luna, pe o suprafață de 120 de hectare care va putea atrage și investitori de talie foarte mare.
● Crearea unui birou la nivel municipal în parteneriat cu Consiliul Județean pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, oferindu-li-se informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale.
● Facilități pentru investitori și producători locali (suport juridic și administrativ pentru start-up-urile locale, stimularea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali, modernizarea și reorganizarea piețelor, creșterea numărului de locuri alocate producătorilor locali).
● Dezvoltarea resursei umane locale (crearea de programe locale de formare de competențe; încurajarea atragerii de profesioniști, facilitarea mobilității locale a forței de muncă; dezvoltarea învățământului profesional dual prin stimularea implicării actorilor economici locali în actul de educație).
● Relocarea și modernizarea Pieței săptămânale într-un spațiu adecvat.
● Sprijinirea producătorilor legumicoli pentru dezvoltarea unui centru de condiționare a mărfii în parteneriat cu Consiliul Județean.

4. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
● Prioritatea zero: asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale:
● Construirea unei centuri ocolitoare în vederea devierii traficului greu din oraș (camioane peste 3, 5 t) astfel contribuind și la reducerea noxelor;
● Modernizarea părții carosabile pentru segmentul E60 DN15 (str. Laminoriștilor și 1 Decembrie), prin: 1 bandă/sens, piste de biciclete și locuri de parcare;
● Instituirea de sensuri unice pe străzile secundare cu scopul fluidizării traficului și obținerea mai multor locuri de parcare;
● Modernizarea străzilor – partea carosabilă, trotuare și spații verzi;
● Construirea de parkinguri moderne (supraterane) pentru autovehicule în fiecare cartier și desființarea garajelor existente pe domeniul public;
● Construirea unei variante alternative pentru traficul de tranzit și pentru locuitorii cartierelor adiacente, cum ar fi Șarât, Insulă, Lut, care să facă legătura între cele două sensuri giratorii din extremitățile orașului.
● Mobilitate:
- Modernizarea accelerată a sistemului de transport public;
- Afișarea orarului de circulație al autobuzelor în stații;
- Dotarea tuturor stațiilor de autobuz cu refugii.
● O comunitate pentru oameni, nu pentru mașini:
- Recondiționarea trotuarelor vechi din dale deplasate și asigurarea unei suprafețe netede pentru pietoni;
- Dezvoltarea și extinderea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, inclusiv construcția de piste și parcări, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc.;
- Rețea de piste de biciclete extinse și conectate cu localitățile învecinate:
o Deplasarea angajaților între casă și serviciu (Platforme industriale);
o Ciclo-turism – integrarea într-un proiect județean în colaborare cu Turda și alte localități.
● Eficientizarea energetică a locuințelor și clădirilor publice prin investiții din fonduri europene:
- Fonduri publice pentru îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii, șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
- Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice în instituțiile publice.
● Curățenie în toate spațiile publice, colectare selectivă și valorificarea deșeurilor:
- Campanii de sensibilizare și conștientizare a populației privind importanța colectării selective, în vederea schimbării paradigmei „deșeuri = gunoi” în „deșeuri = resursă”;
- Dezvoltarea unui sistem de valorificare a producției de deșeu menajer local ca îngrășământ;
- Dezvoltarea infrastructurii moderne pentru un număr suficient de puncte gospodărești de colectare (în special îngropate);
- Transparentizarea procesului de salubrizare cu accesul cetățenilor la datele relevante (procent colectare selectivă, alți indicatori de performanță);
- Dezvoltarea industriei reciclatoare de componente electronice și baterii.

5. Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
Direcții de acțiune:
● Infrastructură școlară civilizată:
- Înființarea unei creșe publice în cartierul Blocuri, care să ofere copiilor între 3 luni și 4 ani servicii educaționale, medicale și sociale specifice educației timpurii;
- Continuarea programului de modernizare și dotare a unităților de învățământ preuniversitar din localitate;
- Dotarea fiecărei unități școlare din localitate cu un kit tehnologic astfel: tabletă + acces gratuit la internet pentru elevii care provin din familii dezavantajate și nu au acces la echipamente digitale.
● Parteneriat cu părinții și elevii pentru buna administrare a școlilor:
- Dezvoltarea unui program de implicare și educare a membrilor familiei: Școala Părinților;
- Încurajarea fondării și dezvoltării asociațiilor de părinți la nivelul fiecărei unități școlare pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlare și extrașcolare.
● Parteneriat cu mediul de afaceri:
- Încurajarea implicării agenților economici în parteneriate realizate cu școlile din localitate în special prin învățământul profesional dual.
● Rute de transport școlar:
- Decontarea transportului pentru toți elevii din mediul rural care frecventează școlile din localitatea noastră.
● Dezvoltarea de centre comunitare educaționale și de tineret:
Amenajarea unui spațiu pus la dispoziție de Primăria Câmpia Turzii pentru:
- Realizarea unui program local pentru eradicarea abandonului școlar și reducerea ratei absenteismului școlar: înființarea unui Centru de adaptare și reabilitare școlară pentru elevii care se află în risc de abandon școlar, repetenție sau corigență;
- Sprijinirea excelenței și a performanței școlare prin înființarea unui Centru de excelență în educație, care să promoveze și să sprijine dezvoltarea elevilor capabili de performanță;
- Sprijinirea activităților cultural-educative pentru tinerii din oraș: Centrul de Tineret, un hub în care tinerii să-și exprime ideile, să-și manifeste preocupările, să-și pună în mișcare soluțiile la nevoile lor și ale comunității.
● Încurajarea participării tinerilor în comunitate:
- Conceperea unei Strategii Locale pentru Tineret și a unui Plan de Acțiune pentru perioada 2021 – 2027, corelată și complementară cu Strategia Europeană de Tineret;
- Consultarea și implicarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în procesul decizional, precum și în implementarea politicilor, strategiilor, programelor, proiectelor și inițiativelor care îi vizează la nivel local;
- Promovarea principiilor bugetului participativ pentru tineret (în care proiectele sunt propuse de grupuri informale de tineri sau organizații de tineret și selecția este făcută prin vot de către comunitate);
- Susținerea dialogului dintre generații prin înființarea unui Centru intergenerațional
● Infrastructură culturală și valorificarea patrimoniului:
- Dezvoltarea unor măsuri de finanțare și suport pentru a încuraja artiștii și creatorii de cultură locali;
- Implementarea unor măsuri pentru a impulsiona creșterea consumului de carte;
- Modernizarea, dotarea și digitalizarea bibliotecii municipale și transformarea ei într-un centru multimedia;
- Valorificarea patrimoniului istoric, cultural și arhitectural local prin reabilitarea structural – arhitecturală a clădirilor;
- Desfășurarea anuală a unui Festival de Film în aer liber.

6. Comunitate conectată la tehnologie
● Smart Community prin digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea locală și cetățean:
- Acces la varianta electronică a tuturor documentelor și formularelor necesare;
- Acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni;
- Implementarea accelerată și monitorizarea proiectului Ghișeul online pentru plata taxelor și impozitelor;
- Platformă pentru programări online la instituțiile publice:
o Programări online pentru cununiile civile;
o Rezervări online pentru utilizare capelă;
● Sistem de management digital
- Digitalizarea documentelor interne ale Primăriei și ale instituțiilor subordonate astfel încât să poată fi accesate online de către cetățeni.

7. Comunitate în care ne pasă de fiecare locuitor
● Înființarea și, după caz, extinderea serviciilor comunitare integrate:
- Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesională a migranților:
1. Pachet integrat „ ADULT” :
o facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de îndrumare;
o organizare de cursuri de limba română;
o orientare și asistență pentru demersuri administrative;
o certificarea competențelor;
2. Pachet integrat „ COPIL”:
o facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de îndrumare;
o organizare de cursuri de limba română;
o servicii educaționale;
- Intervenții integrate în colaborare cu Consiliul Județean pentru victimele violenței domestice: cazare în centre atât pentru victime, cât și pentru minorii aflați în îngrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente).

● Maparea vulnerabilităților din comunitate:
- Înființarea unui centru informațional/de suport în colaborare cu ONG-uri pentru persoane cu diverse dizabilități;
- Monitorizare și optimizarea funcționării Cantinei Sociale
- Înființarea unui Centru de Sprijin și Solidaritate pentru cei care au persoane dragi cu probleme de sănătate grave, boli incurabile sau cronice (consiliere psihologică, suport de grup);
- Înființarea unei Bănci de Îmbrăcăminte și Încălțăminte, unde cetățenii pot dona haine și încălțăminte în stare bună, care vor fi apoi redirecționate către familii cu resurse financiare reduse, orfani, persoane vârstnice din centrele de vârstnici și de zi;
- Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale specifice;
- Dezvoltarea unui program de prevenție, recuperare și reintegrare socio-profesională a consumatorilor de droguri în colaborare cu Agenția Națională Antidrog.

● Realizarea de parteneriate cu societatea civilă:
- Parteneriate cu ONG-uri locale pentru organizarea de tabere pentru copiii proveniți din familii sărace, pentru a le da posibilitatea să experimenteze învățarea prin activități culturale, sportive, recreative, să fie autonomi și să socializeze;
- Parteneriate cu ONG-uri locale pentru organizarea de cursuri de formare pentru lucrătorii de tineret, personalul ce lucrează cu persoanele în vârstă, pregătirea suplimentară a specialiștilor ce lucrează cu victimele violenței domestice, dependenții de alcool și droguri etc.
Monitorizarea modului de alocare a locuințelor sociale.
● Accesibilizare:
- Spații publice, instituții, infrastructură rutieră și mijloace de transport ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități și familiile cu copii în cărucior.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare