Calarasi

Program de guvernare locală

Viziune
Sănătate și siguranță în comunitatea noastră
Administrație locală profesionistă, curată şi eficientă în slujba cetățeanului
Economie performantă și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
Servicii publice de secol XXI pentru fiecare localnic şi fiecare vizitator al oraşului nostru
Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
Comunități conectate la tehnologie
Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor


Obiective
1. Sănătate și siguranță în comunitatea noastră
➔ Identificarea unor spații și dotarea cu echipamente adecvate pentru a asigura funcționarea de unități medicale în satele Bogata și Călărași-Gară, inclusiv dotarea cu ecograf a unității din Călărași.
➔ Propunerea unui program de consultații medicale, realizate de către medicului de familie, astfel încât să deservească săptămânal, cetățenii din fiecare sat. Angajarea unei asistente medicale la nivel comunal, care să asigure asistența medicală permanentă necesară persoanelor netransportabile.
➔ Amenajarea la nivelul comunei de spații de joacă suficiente și sigure, dotate cu mobilier modern și sigur. Asigurarea igienei la locurile de joacă și asigurarea siguranței copiilor la locurile de joacă.
➔ Încurajarea activităților fizice și asigurarea accesului la spații de relaxare și agrement: amenajarea de trasee de biciclete, conectate la o rețea județeană de ciclism. Amenajarea unor spații adecvate de recreere și socializare pentru localnici și turiști.
➔ Sprijinirea echipei locale de fotbal prin finanțări alocate de la bugetul local și achiziționarea unui mijloc de transport prin strângere de fonduri.
➔ Culoare verzi pe cursul de apă din localitate prin realizarea unei perdele forestiere de protecție (din arbori, arbuști), de-a lungul drumurilor și a zonelor abandonate, pentru a asigura protecția împotriva viscolului în sezonul rece și pentru ameliorarea climatică în sezonul cald, alături de elementul estetic sanitar.
➔ Curățarea cursului pârâului Grindu și amenajarea de spații de promenadă.
➔ O comunitate locală în care suntem în siguranță prin norme stricte pentru prevenirea bolilor. Montarea dispozitivelor biocide în clădirile de interes comun cum ar fi Biserici, Cămine Culturale, Școli, Gradiniță și Bibliotecă. Dezinfecția regulată a locurilor de joacă și pulverizarea regulată a biocidelor, pesticidelor și insecticidelor pe domeniul public.
➔ Operaționalizarea Serviciului de Pompieri Voluntari și achiziția prin strângere de fonduri a unei autospeciale și echipament pentru siguranța la incendii, cutremure, urgențe și inundații.
● Zero toleranță pentru infracționalitate, vandalism și violență în familie!
● Siguranță feroviară: construirea la nivelul satului Călărași-Gară a unui pasaj pietonal peste calea ferată cu avertizare luminoasă și acustică.

2. Administrație locală profesionistă, curată şi eficientă în slujba cetățeanului
➔ Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală! Nu vom promova în organele administrației publice cetățeni condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.
➔ Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii. Acest lucru presupune digitalizare activității administrației locale, servicii on-line pentru cetățeni, cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a numărului de documente solicitate cetățenilor, respectiv a timpului de răspuns la solicitările acestora.
➔ Administrație profesionistă: standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizarea de expertiză independentă pentru comisiile de concurs.
➔ Standarde de urbanism: adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate).
➔ Participare largă la viața publică: dezbateri publice privind bugetul local, sprijinirea proiectelor societății civile, oferirea de consultanță economică și de finanțe pentru cetățeni.
➔ Eliberarea resurselor publice din mâna grupurilor de interese pentru a le pune în interesul cetățenilor și a crește calitatea vieții (instituții, achiziții publice, investiții, funcții publice etc).
➔ Ordine în finanțele publice locale: evaluarea cheltuielilor actuale în contextul unei probabile crize de resurse financiare pentru 2020 și posibil și 2021, cu raționalizarea cheltuielilor de funcționare pentru administrația locală și creșterea celor destinate investițiilor publice.
➔ Buget participativ: fiecare buget local va avea în mod obligatoriu o componentă de buget participativ care va fi deschisă către comunitate prin competiția de idei și proiecte;
➔ Transparență 100% a cheltuielilor primăriilor: ne luăm angajamentul de a solicita administrației locale transparentizarea cheltuielilor publice prin prezentarea fiecărui leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles.
➔ Reformarea din temelii a mecanismelor de finanțare locală: guvernarea USR PLUS se va asigura că programele naționale de investiții nu vor mai fi bazate pe alocări în funcție de afinități politice ci pe bază de criterii clare și transparente, fiind cuplate la regulile aplicabile fondurilor europene și folosindu-se reguli de gestiune comune și o strategie de investiție integrată.

3. Economie performantă și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
➔ Sprijinirea producătorilor agricoli locali: stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători locali din comună și consumatorii din urban (website pentru promovarea producătorilor locali, aplicații, stimularea turism local ecologic și cultural), precum și organizarea de târguri tematice;
➔ Dezvoltarea turismului: Reamenajarea și introducerea ”Drumului lui Traian” în circuitul turistic judetean. Amenajarea de puncte de vânzare a produselor locale pe traseul drumului. Amenajarea traseului cu puncte de colectare deșeuri și toalete publice. Organizarea, prin parteneriate public-privat și cu societatea civilă, activități de recreere și agrement pentru localnici și turiști.
➔ Stimularea investițiilor productive prin reindustrializare, bazată pe un parteneriat între guvern și autoritățile locale, al cărui obiectiv este atragerea de investiții private, în acord cu strategia europeană de reindustrializare și de stimulare a relocării companiilor manufacturiere înapoi în Europa. Se va acorda prioritate stimulării dezvoltării economiei locale curate și bazată pe digital și tehnologie avansată (ex: industrie energetică, electromobilitate).
➔ Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale și industriale locale prin crearea de structuri de afaceri de tip hub/cluster/parcuri industriale și tehnologice și punerea la dispoziție a infrastructurii necesare de transport, a utilităților publice, a documentației terenurilor pentru atragerea de investitori, oferirea de beneficii și reduceri de taxe pentru 5 ani antreprenorilor care creaza locuri de muncă pentru persoanele din comuna.
➔ Atragere de fonduri europene de către administrația locală din Planul UE de relansare post Covid19, precum și din fondurile structurale, Fondul pentru o Tranziție Justă, Pactul Verde și alte programe pentru proiecte precum: anvelopare clădiri, infrastructură de mobilitate, piste de biciclete, încărcătoare pentru vehicule electrice), canalizare, acces la apă potabilă, etc.

4. Servicii publice de secol XXI pentru fiecare localnic şi fiecare vizitator al oraşului nostru
➔ Prioritate zero pentru asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii: Continuare proiectelor de infrastructură aflate în derulare și extinderea acestora la nivelul fiecărui sat din comună.
➔ Implementarea sistemelor de canalizare și rigole în toate satele și drumurile importante din comună.
➔ Nicio stradă neasfaltată și niciun drum impracticabil la nivel de comună.
➔ Nicio locuință fără acces la apă potabilă.
➔ Nicio locuință neracordată la electricitate și iluminat public, în gospodării.
➔ Nicio locuință cu soluții improvizate de încălzire.
➔ Întreținerea infrastructurii: păstrarea drumurilor într-o stare de utilizare și pe timp de iarnă.
➔ Cadastrarea terenurilor și intabularea imobilelor: o mare problemă pentru locuitorii comunei noastre este lipsa cadastrarii terenurilor. La momentul acesta, procesul stagnează. Dorim deblocarea de urgență a cadastrării și înregistrarea proprietăților din comuna Călărași în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor.
➔ Mobilitate: implementarea unui transport în comun, în parteneriat cu Consiliu Județean pentru ruta Călărași - Călărasi Gară - Câmpia Turzii, pentru elevi (transport subvenționat de Primărie) și navetiști; încurajare utilizării mijloacelor de transport alternative (biciclete, ridesharing, trotinete).
➔ Curățenie în toate spațiile publice, colectare selectivă și valorificarea deșeurilor: programe de conștientizare a importanței trierii deșeurilor menajere. La Bogata dorim înlocuirea punctele gospodărești din plasă cu echipamente adecvate pentru colectarea deșeurilor în condiții de siguranță și igienă, astfel încât prezenta rozatoarelor și mirosurile din sezonul cald, să devină o amintire.

5. Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
➔ Infrastructură școlară civilizată și sprijin pentru copii. Reabilitarea școlilor și grădinițelor existente. Sprijin pentru hrană și rechizite. Acordarea de premii si stimulente elevilor și studenților din comuna cu rezultate bune, încurajându-i să finalizeze studiile.
➔ Dotarea cu infrastructură tech a elevilor: program național de dotare cu echipamente digitale în școli și conexiune internet pentru familiile fără resurse.
➔ Parteneriat cu părinții și elevii pentru buna administrare a școlilor: un rol sporit prin implicarea părinților și a elevilor în consiliile de administrație ale școlilor și în decizii asupra oportunității unor investiții la nivelul școlilor.
➔ Încurajarea participării tinerilor în comunitate prin proiecte, programe și activități care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață precum: voluntariat, învățare nonformală, solidaritate, activități sportive, expresie culturală, stil de viață sănătos, mediu, inovație, antreprenoriat sau antreprenoriat social, agrement și timp liber, cetățenie activă, educație civică, dezbateri, campanii și proiecte civice, înțelegere interculturală, etc.
➔ Activitate culturală, valorificarea traditiilor: Reorganizarea de baluri tematice ( de exemplu Balul strugurilor, Balul iernii, Balul mărțișorului); Valorificarea adecvată a spațiului Căminului Cultural prin transformarea acestuia într-un centru comunitar multifuncțional, pentru a deservi mai bine nevoilor comunității, prin organizarea, cu frecventă ridicată, în parteneriat cu sectorul privat și societatea civilă, a unei palete largi de activități educaționale, sociale și culturale.

6. Comunități conectate la tehnologie
➔ Comunitate conectată la tehnologie prin digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea locală și cetățean: Primăria și Consiliul Local, inclusiv instituțiile subordonate acestora, vor trebui să își schimbe fluxurile interne de lucru astfel încât să se acomodeze lucrului cu documentele electronice; cetățeanul va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni.
➔ Sistem de management digital al documentelor interne primăriei și instituțiilor subordonate astfel încât orice cetățean să poată accesa on-line orice document (exceptând elementele confidențiale) aflat în posesia autorităților locale.
➔ Interconectare și identitate electronică: toate softurile achiziționate de autoritățile publice vor fi interconectate la rețeaua de “autostrăzi digitale” formate din rețele interconectate între toate autoritățile publice deținătoare de date; orice soft dezvoltat din fonduri publice sau achiziționat de autoritățile locale care prevede autentificarea cetățenilor, va permite și autentificarea prin intermediul cărții electronice de identitate (CEI).


7. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
➔ Informare și comunicare: Contactul permanent al reprezentanților USRPLUS din administrația locală cu cetățenii, pentru a afla problemele pe care le întâmpină, prin organizarea de întâlniri periodice cu comunitatea și societatea civilă, discuții și dezbateri pe teme și subiecte de interes local.
➔ Maparea vulnerabilităților din comunitate: în baza discuțiilor cu cetățenii și a informațiilor furnizate la nivel de anchete sociale, vom identifica nevoile celor vulnerabili și vom face demersurile necesare pentru a aduce în comunitate, aproape de ei, serviciile care lipsesc și le vom asigura sprijinul de care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate.
➔ Asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii și infrastructură: aplicarea conformă a legislației și asigurarea că informațiile de interes public, spațiile publice, instituțiile, infrastructură rutieră și mijloace de transport sunt ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior, vârstnicilor, servicii de informare adaptate.
➔ Înființarea și, după caz, extinderea serviciilor comunitare integrate (social, educație, sănătate, acces la munca si locuire decenta, acces la documente de identitate) pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile, pentru combaterea lipsurilor multiple și eliminarea piedicilor din calea accesului la oportunități de a dezvolta o viață independentă și demnă.
➔ Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv de tip intergeneratii, prin implicarea vârstnicilor din comunitate în activități de voluntariat alături de tineri.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare