Baisoara

PROGRAM DE GUVERNARE LOCALĂ
USR PLUS BĂIȘOARA

1. Sănătate și siguranță în comunitățile noastre
● Spitale civilizate cu dotări corespunzătoare și manageri profesioniști, aleși prin concurs pentru spitalele administrate de autoritățile locale; accesarea de fonduri europene pentru modernizarea și dotarea spitalelor;
● Aer respirabil și reducerea poluării: mai multe parcuri, mai puțin beton prin prezervarea și extinderea spațiilor verzi precum și prin dezvoltarea unei arhitecturi urbane prietenoase cu mediul;
● Spații de joacă și de mișcare: amenajarea de spații de joacă pentru copii, de trasee urbane de cicloturism, centre de recreere și de mișcare;
● Culoare verzi pe râurile și cursurile de apă din localități: amenajarea de promenade, piste pentru biciclete și alte facilități comunitare (plaje urbane, piețe volante, amfiteatre în aer liber etc.), pentru valorizarea și integrarea acestora în beneficiul cetățenilor;
● Comunități în care suntem în siguranță:
○ norme stricte și investiții în infrastructura publică pentru prevenirea răspândirii bolilor, pentru siguranța la incendii, cutremure și inundații;
○ Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism;
○ Programe locale de prevenire și conștientizare a efectelor și riscurilor bullying-ului și discriminării în școli și altor forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile, precum și măsuri de sprijin a victimelor;

2. O administrație locală profesionistă și curată
● Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării;
● Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii. Acest lucru presupune digitalizare extensivă, servicii on-line cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a solicitărilor de documente cetățenilor;
● Administrație profesionistă: standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs;
● Standarde de urbanism: adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate);
● Participare publică: dezbateri publice obligatorii pentru bugetul localității, documentele de planificare urbană (PUZ/PUG), proiecte de investiții semnificative;
● Eliberarea resurselor publice din mâna vechilor găști de interese pentru a le pune în interesul cetățenilor și a crește calitatea vieții (instituții, achiziții publice, investiții, funcții publice etc);
● Ordine în finanțele publice locale: evaluarea cheltuielilor actuale în contextul unei probabile crize de resurse financiare pentru 2020 și posibil și 2021, cu raționalizarea cheltuielilor de funcționare pentru administrația locală și creșterea celor destinate investițiilor publice;
● Buget participativ: fiecare buget local va avea în mod obligatoriu o componentă de buget participativ care va fi deschisă către comunitate competiției de idei și proiecte.
● Transparență 100% a cheltuielilor primăriilor: ne luăm angajamentul ca fiecare administrație locală sau județeană USR PLUS să prezinte fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (bucuresti.openbudget.ro).
● Reformarea din temelii a mecanismelor de finanțare locală: guvernarea USR PLUS se va asigura că programele naționale de investiții nu vor mai fi bazate pe alocări în funcție de afinități politice ci pe bază de criterii clare și transparente, fiind cuplate la regulile aplicabile fondurilor europene și folosindu-se reguli de gestiune comune și o strategie de investiție integrată;

3. Economie curată și locuri de muncă pentru comunități prospere
● Stimularea investițiilor productive prin reindustrializare, bazată pe un parteneriat între guvern și autoritățile locale, al cărui obiectiv este atragerea de investiții private, în acord cu strategia europeană de reindustrializare și de stimulare a relocării companiilor manufacturiere înapoi în Europa. Se va acorda prioritate stimulării dezvoltării economiei locale curate și bazată pe digital și tehnologie avansată (ex: industrie energetică, electromobilitate);
● Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale și industriale locale prin crearea de structuri de afaceri de tip hub/cluster/parcuri industriale și tehnologice și punerea la dispoziție a infrastructurii necesare de transport, a utilităților publice, a terenurilor sau clădirilor special amenajate și a altor facilități pentru atragerea de investitori, realizate în mod modular, cu planificarea investițiilor în funcție de instalarea sau relocarea investitorilor (și nu parcuri industriale pustii, realizate doar pentru cheltuirea de fonduri din proiecte europene, cum vedem în prezent);
● Atragere de fonduri europene din Planul UE de relansare post-Covid19, precum și din fondurile structurale, Fondul pentru o Tranziție Justă, Pactul Verde și alte programe. România va beneficia de peste 70 de miliarde de euro în următorii 7 ani iar o mare parte din aceste fonduri vor putea fi accesate de autoritățile locale pentru proiecte precum: anvelopare de clădiri, infrastructură de mobilitate (tramvaie, autobuze electrice, piste de biciclete, încărcătoare pentru vehicule electrice, etc), canalizare, acces la apă potabilă, etc. (vom detalia aceste măsuri printr-un white paper disponibil în biblioteca comună);
● One-stop-shop la nivel județean/municipal pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, oferindu-li-se informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale. Acest concept trebuie revitalizat și lărgit astfel încât să cuprindă într-un singur loc servicii și informații publice referitoare la toate instituțiile publice din județul respectiv, fie autorități locale fie instituții deconcentrate în teritoriu ale ministerelor;
● Dezvoltarea resursei umane: crearea de programe locale de formare de competențe, încurajarea atragerii de profesioniști, facilitarea mobilității locale/județene a forței de muncă;
● Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali și modernizarea târgurilor și piețelor: stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători din mediul rural și consumatorii din urban (website-uri, aplicații, turism local ecologic și cultural), precum și modernizarea târgurilor și piețelor;
● Desegregarea orașelor: investițiile publice vor fi făcute în așa fel încât să contribuie la eliminarea ghetourilor urbane și a segregării;

4. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
● Prioritate zero pentru asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale:
○ Nicio localitate fără acces la apă potabilă;
○ Nicio localitate neracordată la electricitate și iluminat public, în gospodării;
○ Nicio localitate cu soluții improvizate de încălzire;
○ Nicio stradă neasfaltată în orașe;
● Mobilitate: investiții în transportul public, în special ecologic (tramvaie, autobuze electrice și hibride, piste de biciclete, rețea de încărcătoare pentru mașini electrice) și în programe de încurajare a mijloacelor de transport alternative (biciclete, ridesharing, trotinete); instituirea unei zile pe an fără mașini în orașele mari cu primari USR PLUS (“car free Sunday”);
● Comunități pentru oameni, nu pentru mașini: eliberarea trotuarelor de mașinile parcate ilegal, în același timp cu amenajarea de noi parcări; crearea de zone pietonale în special în orașele cele mai aglomerate, în baza unor studii de impact; crearea de curele de circulație speciale pentru transportul public, acolo unde este necesar;
● Eficientizarea energetică a locuințelor și clădirilor publice prin investiții din fonduri europene;
● Curățenie în toate spațiile publice, colectare selectivă și valorificarea deșeurilor: programe de conștientizare a importanței trierii deșeurilor menajere, investiții în instalații de reciclare.

5. Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
● Infrastructură școlară civilizată și sprijin pentru copii: reabilitarea școlilor, creșelor și grădinițelor existente și construirea altora noi acolo unde lipsesc; sprijin pentru hrană și rechizite; nicio școală cu toaletă în curte și fără acces la utilității;
● Dotarea cu infrastructură tech a elevilor: program național de dotare cu echipamente digitale în școli și conexiune internet pentru familiile fără resurse;
● Parteneriat cu părinții și elevii pentru buna administrare a școlilor: un rol sporit prin implicarea părinților și a elevilor în consiliile de administrație ale școlilor și în decizii asupra oportunității unor investiții la nivelul școlilor sau în selectarea personalului;
● Rute de transport școlar: elevii trebuie să aibă acces la transport local adaptat orarului școlar;
● Dezvoltarea de centre comunitare educaționale și de tineret, garantarea accesului gratuit în biblioteci sau cămine culturale și consilierea tinerilor pentru a dobândi autonomie în învățare, a găsi resursele educaționale sau informaționale care le lipsesc, precum și pentru a lua decizii legate de viață sau de carieră;
● Încurajarea participării tinerilor în comunitate prin proiecte, programe și activități care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață precum: voluntariat, învățare nonformală, solidaritate, activități sportive, expresie culturală, stil de viață sănătos, mediu, inovație, antreprenoriat sau antreprenoriat social, agrement și timp liber, cetățenie activă, educație civică, dezbateri, campanii și proiecte civice, înțelegere interculturală, etc;
● Infrastructură culturală și valorificarea patrimoniului: recuperarea spațiului urban abandonat prin mapare acestuia și transformarea sa în centre comunitare sau spații publice prietenoase cu copii, tinerii și vârstnicii; punerea în valoare a patrimoniului cultural, arhitectural, natural;

6. Comunități conectate la tehnologie
● Smart Community prin digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea locală și cetățean: fiecare instituție publică locală va trebui să își schimbe fluxurile interne de lucru astfel încât să acomodeze lucrul cu documentele electronice; cetățeanul va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni;
● Sistem de management digital al documentelor interne primăriei și instituțiilor subordonate astfel încât orice cetățean să poată accesa on-line orice document (exceptând elementele confidențiale) aflat în posesia autorităților locale;
● Interconectare și identitate electronică: toate softurile achiziționate de autoritățile publice vor fi interconectate la rețeaua de “autostrăzi digitale” formate din rețele interconectate între toate autoritățile publice deținătoare de date; orice soft dezvoltat din fonduri publice sau achiziționat de autoritățile locale care prevede autentificarea cetățenilor, va permite și autentificarea prin intermediul cărții electronice de identitate (CEI);

7. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
● Înființarea și, după caz, extinderea serviciilor comunitare integrate (social, educație, sănătate, acces la munca si locuire decenta, acces la documente de identitate) pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile, pentru combaterea lipsurilor multiple și eliminarea piedicilor din calea accesului la oportunități de a dezvolta o viață independentă și demnă;

● Maparea vulnerabilităților din comunitate: vom identifica nevoile celor vulnerabili, aducând în comunitate, aproape de ei, serviciile care lipsesc și le vom asigura sprijinul de care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate;

● Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin reimplicarea vârstnicilor care doresc să fie activi;

● Accesibilizare: spații publice, instituții, infrastructură rutieră și mijloace de transport ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior, vârstnici, servicii de informare adaptate.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare