Apahida

Viziunea USR PLUS pentru APAHIDA secolului XXI
Apahida are potențialul necesar pentru a deveni o localitate a secolului XXI în care cetățenii trăiesc și muncesc la un standard european de civilizație. O comuna europeană are nevoie ca toate serviciile medicale și de viață sănătoasă sa fie asigurate și unde populația se poate recrea și încărca atât fizic cât și mental. De asemnea, aici atat aspectul urban cât și cel industrial sunt corect planificate și placute arhitectural pentru ca aici cultura este apreciată de către locuitori, iar fiecare investiție trebuie făcută cu respect pentru aceștia. În viziunea noastră, putem dezvolta o comună în care companiile creează locuri de muncă prin deschiderea de noi unități de producție, logistice sau de birouri, datorită proximității față de aeroportul internațional “Avram Iancu” și față de municipiul Cluj-Napoca. Pentru ca asta să funcționeze, locuitorii și companiile trebuie sa fie serviți
prompt și eficient de către administrație.
Apahida este localitatea cu o șansă excepțională pentru viitor, deoarece aici învață toți copiii și tinerii rezidenți dar și elevii care locuiesc în așezările de pe valea Someșului, până la Gherla. Realizarea acestor deziderate este posibilă printr-o administrație locală care:
● Inspiră încredere prin guvernare transparentă, participativă, în interesul general al cetățenilor;
● Are viziune​, comunică și ​are capacitatea să atragă fondurile necesare realizării acesteia;
● Guvernează eficient ​utilizând tehnologiile digitale și asigurându-se că structura, personalul și procesele din Primărie ​servesc interesul cetățeanului;
● Antrenează întregul potențial al localității​, atât uman cât și economic.

Măsurile propuse de echipa USR PLUS Apahida la nivelul Programului de Guvernare Locală iau în considerare atât interesele locuitorilor satelor din comună fie ca vorbim de cei nascuti si crescuți aici, sau de tinerele familii care și-au clădit viața aici.
Programul de Guvernare Locală propus de Alianța USR PLUS are drept piloni:
● responsabilitatea și respectul față de cetățean,
● responsabilitatea și respectul față de patrimoniul local,
● responsabilitatea și respectul față de generațiile viitoare.

PROGRAMUL ELECTORAL AL USR PLUS APAHIDA
1. Sănătate și siguranță în comunitățile noastre
● Creșterea gradului de accesibilitate la servicii de sănătate în satele Corpadea, Pata și Bodrog;
● Înființarea, dotarea și asigurarea condițiilor de funcționare a unui centru medical de permanență care să deservească comuna Apahida. Centrul de permanență va avea în dotare autospeciale cu echipamentele necesare asigurării asistenței medicale la domiciliul pacientului, la solicitarea telefonică a
acestuia. Dezvoltarea și dotarea asistenței medicale primare la nivelul comunei va reduce internările evitabile și costurile cu spitalizarea;
● Sprijin pentru medicii de familie din comuna Apahida (spații cabinete, facilitare deplasare între satele comunei);
● Inițierea și susținerea de programe de educație pentru sănătate cu accent pe prevenție;
● Asigurarea unui ​sistem performant de asistență medicală școlară​ în comună;
● Aer respirabil și reducerea poluării prin implementarea conceptului de “mai multe parcuri, mai puțin beton”. Asta cere păstrarea și extinderea spațiilor verzi precum și dezvoltarea unei arhitecturi urbane prietenoase cu mediul, realizarea un sistem integrat de detecție și alarmare a calității aerului în zona principalelor surse de poluare: Dezmir (groapa de gunoi), Sânnicoară și Apahida (aflate pe culoarul de zbor al aeroportului), Câmpenești (praful din localitate).
Spații de joacă și de mișcare
● Investiții pentru promovarea sportului de masă cât și a sportului de performanță în rândul localnicilor.
● Amenajarea unor parcuri de joacă sigure și antrenante ​pentru copii în: Dezmir (zona nou construită), Apahida (parcul actual din centru), Sânnicoară (un spațiu propice).
● Reabilitarea sălii de sport Apahida și ​realizarea unor ​baze sportive moderne cu teren sintetic în Sânnicoară, Dezmir și Pata​, ​prin atragerea de fonduri nerambursabile dedicate.
● Sprijinirea echipelor de Judo, MMA și fotbal din comună pentru creșterea performanțelor acestora prin investiții în asigurarea condițiilor necesare practicării sportului de performanță, inclusiv într-o bază sportivă modernă cu terenuri de fotbal de iarba și sintetice, piste de alergat, sala de forță. Culoare verzi pe râurile și cursurile de apă din localități
● Amenajarea malurilor Someșului în Apahida în parteneriat cu Apele Române: proiect care să includă traseu de alergare, trasee de biciclete și zone de relaxare.
● Revitalizarea terenului neproductiv din zona vechii albii a Someșului ​prin amenajarea acestuia ca spațiu de recreere și petrecere a timpului liber cu trasee pietonale, locuri de camping si picnic sau observatoare pentru păsările de apă.
● Reamenajarea Parcului Tineretului​ din Apahida.
Comunități în care suntem în siguranță
● Norme stricte și investiții în infrastructura publică pentru prevenirea răspândirii bolilor, pentru siguranța la incendii, cutremure și inundații.
● Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism​!
● Programe locale de prevenire și conștientizare a efectelor și riscurilor bullying-ului și discriminării în școli și altor forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile, precum și măsuri de sprijin a victimelor.
● Detașament de pompieri (ISU)​ dotat cu ambulanță de descarcerare. Având în vedere aglomerarea urbană și intensificarea traficului din zona Apahida, propunem realizarea unui detașament de pompieri dotat cu ambulanță de descarcerare.
2. O administrație locală profesionistă și curată
● Aplicarea politicii ​Fără penali în administrația locală prin nepromovarea în organele administrației publice locale de cetățeni condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.
● Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului​, prietenoasă cu contribuabilii. Acest lucru presupune digitalizare extensivă, servicii on-line, cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a solicitărilor de documente cetățenilor.
● Digitalizarea primăriei Apahida prin integrarea bazelor de date, realizare ghișeul on-line și a unui site interactiv.
● Birou de informare a cetățenilor​ on-line și off-line cu timp rapid de răspuns.
● Transparentizarea activității funcționarilor publici și a consilierilor: ședințe publice
de Consiliu Local, publicare rapoarte de activitate, pregatirea HCL conform Codului Administrativ).
● Transparența implementării proiectelor primăriei​. Transparența și informarea continuă a cetățenilor cu privire la modul de implementare al proiectelor.
● Extinderea în Apahida a sistemului de informare proiecte HCL și proiecte în dezbatere publică​, proiect propus de alianță USRPLUS la nivel judetean la nivelul orașelor din județ.
● Administrație profesionistă: ​urmărim implementarea unor ​standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere,
profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs.
● Înființarea unui departament specializat accesare fonduri europene​.
● Transparență în organizarea concursurilor și a promovărilor​.
● Introducerea indicatorilor de performanță specifici pentru funcționarii publici și creșterea gradului de profesionalizare prin formarea continuă a funcționarilor publici (acces la cursuri, seminarii, conferințe etc) și dotarea corespunzătoare pentru eficientizarea muncii (digitalizare, echipamente).
Standarde de urbanism
● Adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții: acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate etc.
● PUG și Regulamentul de urbanism realizate și publicate și în format digital pentru a putea fi accesate ​online​, fără a fi nevoie de cerere. Pentru fiecare parcelă, să fie disponibile online toate informațiile necesare unei construcții (POT, CUT, Hmax, retrageri, număr de nivele, ce utilități sunt, ce funcțiuni se se pot construi, etc).
● Toată documentația (plan de situație, secțiune, fațade, etc) pentru PUZ sau PUD să fie depusă la Primărie în format PDF (conținut indexabil), pentru transparență și accesibilitate. Această documentație să fie accesibilă în spatele fiecărui HCL care reglementează un PUZ sau PUD.
Participare publică
● Lansarea propunerii de constituire a “Consiliului Local Civic” format din locuitori ai fiecărei localități din componența comunei Apahida cât și din reprezentanți ai ONG-urilor locale, care va funcționa precum Consiliul Local. Acest organism va fi vocea comunității, va avea ședințe în cadrul cărora vor participa delegați desemnați din CL Apahida, iar reprezentanții desemnați din acest Consiliu Local Civic vor lua parte la ședințele CL Apahida cu rol consultativ. Punctele lor de vedere vor fi consemnate în procesele-verbale ale ședințelor consiliului și considerate atunci când consilierii iau decizii prin vot.
● Dezbateri publice ample și informarea transparentă și continuă cu privire la PUG-ul local.
● Salvarea și conservarea vetrei satului:​ fără blocuri în zonele de case.
● Ordine în finanțele publice locale​: evaluarea cheltuielilor actuale cu eficientizarea cheltuielilor de funcționare pentru administrația locală și creșterea celor destinate investițiilor publice.
● Buget participativ​: fiecare buget local va avea în mod obligatoriu o componentă de buget participativ, care va fi deschisă către comunitate competiției de idei și proiecte. Astfel, vom realiza o competiție anuală de idei și proiecte, propuse de către cetățeni.
● Transparență 100% a cheltuielilor primăriei: ne luăm angajamentul ca fiecare administrație locală sau județeană USR PLUS să prezinte fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (​bucuresti.openbudget.ro​).
● Reformarea din temelii a mecanismelor de finanțare locală: guvernarea USR PLUS se va asigura că programele naționale de investiții nu vor mai fi bazate pe alocări în funcție de afinități politice, ci pe bază de criterii clare și transparente, fiind cuplate la regulile aplicabile ​fondurilor europene și folosindu-se reguli de gestiune comune și o strategie de investiție integrată.
3. Economie curată și locuri de muncă pentru comunități prospere
● Stimularea investițiilor productive ​pentru atragerea de investiții private, în acord cu strategia europeană de reindustrializare și de stimulare a relocării companiilor manufacturiere înapoi în Europa. Se va acorda prioritate stimulării dezvoltării economiei locale curate și bazată pe digital și tehnologie avansată (ex: industrie energetică, electromobilitate);
● Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale și industriale locale ​prin crearea de structuri de afaceri de tip parcuri industriale și tehnologice și punerea la dispoziție a infrastructurii necesare de transport, a utilităților publice, a terenurilor sau clădirilor special amenajate și a altor facilități pentru atragerea de investitori;
● Organizarea în cadrul Primăriei a unui ​Departament specializat de accesare fonduri europene​. Pentru ca România va beneficia de peste 70 de miliarde de euro în următorii 7 ani iar o mare parte din aceste fonduri vor putea fi accesate de autoritățile locale pentru proiecte precum: anvelopare de clădiri, infrastructură de mobilitate, canalizare, acces la apă potabilă.
● One-stop-shop la nivel local pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, oferindu-li-se informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale.
● Dezvoltarea resursei umane: ​crearea de programe locale de formare de competențe, încurajarea atragerii de profesioniști.
● Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali și modernizarea târgurilor și piețelor: ​stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători din mediul rural și
consumatorii din urban.
● Înființarea unei piețe locale în zona centrală a comunei, deschise producătorilor locali.
4. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
Prioritate zero pentru asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale.
● Extinderea sistemelor de apa-canal în Dezmir​.
● Asfaltarea drumurilor comunale (Pata, Bodrog, Corpadea, Câmpenești, Sub Coastă).
Mobilitate
● Încurajarea transportului alternativ (biciclete, trotinete electrice, etc) prin crearea infrastructurii specifice - piste de bicicliști practicabile.
● Prelungirea rutelor de transport public în Pata și Bodrog​.
● Introducerea transportului școlar dedicat (autobuze, microbuze dedicate transportului elevilor) care va avea urmatoarele avantaje: siguranța crescută pentru copii, degrevarea traficului auto, evitarea aglomerației în autobuze.
● Modernizarea stațiilor de transport în comun și echiparea cu sisteme de ticketing.
● Eficientizarea energetică a locuințelor și clădirilor publice prin investiții din fonduri europene.
● Curățenie în toate spațiile publice, colectare selectivă și valorificarea deșeurilor​: programe de conștientizare a importanței trierii deșeurilor menajere, investiții în instalații de reciclare.
5. Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
Infrastructură școlară civilizată și sprijin pentru copii
● Modernizarea școlii generale Apahida prin tehnologizare (platforme digitale, sisteme de telecomunicații on-line, etc) și creșterea performanței actului educațional prin utilizarea echipamentelor moderne de predare (table inteligente, tablete).
➢ Realizarea unui ​program de sprijinire în evitarea abandonului școlar (profesor ajutător, o masă caldă, asigurarea rechizitelor și materialelor de studiu).
● Rute de transport școlar​: elevii trebuie să aibă acces la transport local adaptat orarului școlar.
● Realizarea unui centru comunitar integrat de educație sportivă,culturală și tehnologie (bazin de înot, săli de sport indoor - dans, arte marțiale, competențe digitale, engineering).
● Încurajarea participării tinerilor în comunitate prin proiecte, programe și activități care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață precum: voluntariat, învățare nonformală, solidaritate, activități sportive, expresie culturală, stil de viață sănătos, mediu, inovație, antreprenoriat sau antreprenoriat social, agrement și timp liber, cetățenie activă, educație civică, dezbateri, campanii și proiecte civice, înțelegere interculturală.
6. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
● Înfiintarea si , după caz, ​extinderea serviciilor comunitare integrate (social, educatie, sănătate, acces la munca si locuire decenta, acces la ​documente de identitate​) pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile, pentru combaterea lipsurilor multiple si eliminarea piedicilor din calea accesului la oportunităti de a dezvolta o viață independentă și demnă.
● Maparea vulnerabilităților din comunitate: ​vom identifica nevoile celor vulnerabili, aducând în comunitate, aproape de ei, serviciile care lipsesc și le vom asigura sprijinul de care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate.
● Realizarea de ​parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin reimplicarea vârstnicilor care doresc să fie activi.
● Accesibilizare: ​s​pații publice, instituții, infrastructură rutieră și mijloace de transport ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior, vârstnici, servicii de informare adaptate.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare