Proceduri etice în administrația publică

Material eleborat de: Consiliul Europei, Directoratul pentru Instituții Democratice, Agen]ia Na]ionala a Funcționarilor Publici, Asistenta și Programe pentru Dezvoltare Durabilă –Agenda 21

Sursa: http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/Incheiate/politici%20etice/Manual%20proceduri%20etice.pdf

Materialul de fata isi propune sa transpuna manualul initiat de CoE prin intermediul CDLR urmand a fi
dezvoltat in functie de cadrul juridico-administrativ romanesc, dar avand la baza structura initiala a celor 6
capitole, respectiv:

  1. statutul alesilor locali,
  2. finantarea partidelor politice,
  3. controlul intern,
  4. statutul functionarilor publici,
  5. transparenta si liberul acces la informatiile de interes public 
  6. procedurileadministrative, precum si relatiile autoritatilor locale cu sectorul privat.

Fiecare capitol cuprinde prevederile si practicile actuale, transpuse intr-un limbaj prietenos si usor accesibil tuturor celor care sunt interesati de diferitele proceduri aplicabile in sistemul administrativ romanesc.
Este important de retinut ca acest manual nu este un instrument juridic, mai cu seama ca legislatia romaneasca este in plin proces de actualizare, insa reprezinta o fotografie actuala a situatiei existente in sistemul administrativ romanesc. Scopul acestui material este acela de a servi drept sursã de inspiraþie si de a fi un ghid pentru actorii locali (alesii locali si functionarii publici) în ceea ce priveste conduita pe care acestia trebuie sã o adopte în diferite situatii.