Ghidul Consilierului Local

Material publicat în cadrul proiectului „Întărirea bunei guvernări în România”, coordonat de Asociația Pro Democrația şi Institutul Național Democrat din România.

Sursa: http://www.apd.ro/files/publicatii/ghidul_consilierului_local_r.pdf

Cuprins:

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ. DESCENTRALIZAREA. CONSILIUL LOCAL: FUNCȚIONARE, ATRIBUȚII, LEGISLAȚIE
I.1. Descentralizarea
I.2 Funcționarea consiliului local.
Cadrul legislativ, atribuții şi mecanisme
I.2.1. Alegerea consiliului local
I.2.2 Atribuții
I.2.3. Şedințele consiliului local 
I.2.4. Inițiativa legislativă
I.2.5. Procedura de vot 
I.2.6. Răspunderea şi sancționarea aleşilor locali
I.2.7. Aspecte ale integrității consilierului local. Conflicte de interese, declarația de avere şi verificarea dosarului de Securitate
I.2.8. Incompatibilitățile privitoare la funcția de consilier local
I.2.9. Încheierea mandatului şi dizolvarea Consiliului
CAPITOLUL II. RELAȚIA CU ALȚI ACTORI ADMINISTRAȚIA LOCALĂ. ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE
MASS‐MEDIA
II.1. Membrii administrației publice locale
II.2. Organizațiile neguvernamentale 
II.3. Mass‐media
CAPITOLUL III. RELAȚIA CU CETĂȚEANUL TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ. ACCESUL LA INFORMAȚII. VIZIBILITATE, EVENIMENTE, COMUNICARE
III. 1. Transparența decizională
III. 2. Accesul la informații
III. 3. Imaginea consilierului şi a consiliului Local 
III.3.1. Vizibilitatea
III.3.2. Materiale informative
III.3.3. Mesajele către cetățeni 
III.3.4. Evenimente
III. 4. Implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor comunității
III. 5. Inițiativa legislativă cetățenească
III. 6. Rețeaua locală de experți