Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese

Ghid elaborat de către SAR în cadrul proiectului “Strengthening the capacity of the National Integrity Agency” 

Sursa: https://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/extra/Ghid-Privind-Incompatibilitatile-Si-Conflictele-De-Interese.pdf

Cuprins: 

CONFLICTELE DE INTERESE 
Definiţie
Tipuri de conflicte de interese
Legi relevante pentru reglementarea conflictului de interese
Conflictul de interese în legislația românească 
Pentru toate categoriile de aleși locali
Primari și viceprimari 
Consilieri locali
Președinţi și vicepreședinţi de consilii judeţene 
Consilieri judeţeni 
Pentru funcţionarii publici 
Declaraţia de interese
Diferența între conflicte de interese și incompatibilităţi
INCOMPATIBILITĂŢILE 
Pentru aleşii locali
Primari
Viceprimar 
Președintele consiliului judeţean 
Vicepreședintele consiliului judeţean 
Consilieri locali 
Consilieri judeţeni 
Prefect și subprefect
Când intervine incompatibilitatea? 
Pentru funcţionarii publici
Criterii de incompatiblitate 
Raporturi ierarhice directe 
Candidaturi 
Apartenenţa la formaţiuni politice 
Incompatibilități privind apartenența
la organele de conducere a sindicatelor
Sancțiuni