Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese

Material elaborat de Agenția Națională de Integritate (2017)

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/GHID_DECL_AVERE_03042018.pdf

Considerații generale
Declaraţiile de avere şi interese:

 • Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate
  numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
  demnităţilor publice, pentru modificarea şi complştacea Ifegiî nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
  funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi^completarea altor acte
  normative.
 • Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile
  declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, în conformitate cu Anexa nr. 1 din
  Legea nr. 176/2010.
 • Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspunde^,, şi cuprind funcţiile şi activităţile
  prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 176/2010.

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, „Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe
infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispoziţiile prezentei
legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, având aceleaşi
elemente constitutive" şi ale aŢtr502 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „Trimiterile făcute
prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 priviridAţoduî fiscal, cu modificările şi completările următoare,
se consideră a fi făcute la prezentul cod" şi faptul că formularele declaraţiilor de avere şi de interese sunt
aprobate prin Legea nr. 176/2010, nu este permisă modificarea acestora de către decbrant (exemplu: art.
292 din Codul pena^ţLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal).