Bugetele locale planificate participativ

Acest ghid a fost elaborat de Centrul de Resurse pentru participare publică — CeRe pentru Asociaţia Pro Democraţia

Sursa: http://www.apd.ro/wp-content/uploads/2015/08/Bugetele-locale-planificate-participativ_Ghid-de-bune-practici.pdf

Principalul rol al prezentului ghid este acela de a arăta cum pot fi implicaţi cetăţenii în procesul de elaborare a bugetelor locale. Pentru aceasta, materialul cuprinde, în partea sa de început, o prezentare a modului în care se constituie
bugetul unei localităţi, urmată de una în care este explicat calendarul procesului de elaborare şi adoptare a bugetelor locale. Plecând de la acest calendar, sunt prezentate momentele în care pot şi trebuie să intervină, în acest proces, membrii comunităţilor, precum şi instrumentele pe care reprezentanţii administraţiei le au la dispoziţie pentru a intra în dialog cu cetăţenii. Nu în ultimul rând, sunt prezentate şi prevederile din legislaţia românească referitoare la obligaţiile pe
care trebuie să le respecte administraţia publică în ceea ce priveşte consultarea şi participarea cetăţenească.